Tư vấn thông tin bất động sản
ĐT: (84-08) 38294484
  
 
 
Tư vấn kỹ thuật
ĐT: (84-08) 38229741
   Giá vàng
   Tỉ giá ngoại tệ
   Chứng khoán
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NĂM 2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

1.   Tình hình chung:

                                    Năm 2013, nền kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, việc tái cơ cấu các Ngân hàng, công tác giải quyết nợ xấu chưa thực sự hiệu quả, mức thu nhập của người dân giảm, ngân hàng tiếp tục thắt chặt tín dụng dẫn đến khó khăn về huy động nguồn vốn đối với các dự án đang triển khai.Nguyên nhân này ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và xây lắp, trong đó có Công ty Cổ phần Đầu tư –Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn. Tuy nhiên với sự chủ động, linh hoạt của Hội đồng quản tri, Ban Tổng Giám đốc, Công ty đã đạt được một số kết quả khá khả quan.  

2. Kết quả hoạt động của công ty trong năm 2013:

                                    Trước những khó khăn chung của thị trường, công ty tiếp tục chịu áp lực rất lớn trong việc giải quyết các khó khăn tồn đọng và đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động SXKD và đầu tư dự án. Hội đồng quản trị đã yêu cầu Ban điều hành tập trung vào các hoạt động chủ yếu như sau:

·                    Tiếp tục triển khai các công trình mới trúng thầu. Nhanh chóng hoàn tất các thủ tục đối với các công trình đã bàn giao cho chủ đầu tư nhằm thu hồi vốn đầu tư.

·                    Tiến hành xây dựng và bàn giao căn hộ Screc II cho khách hàng vào Quý IV/2013 để thu hồi vốn đầu tư và kết chuyển một phần doanh thu trong năm 2013.

·                    Tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ về thủ tục và đàm phán với khách hàng nhằm sớm lựa chọn và ký kết hợp tác liên danh với các đối tác có nguồn tài chính mạnh để triển khai dự án Khu nhà ở phường Phú Mỹ, quận 7, TP Hồ Chí Minh.  

·                    Tiếp tục cơ cấu và bảo đảm nguồn lực tài chính: thu hồi công nợ tại các công trình nhận thầu xây lắp. Khẩn trương thu hồi công nợ còn lại từ khách hàng mua căn hộ Chung cư SCREC I  thông qua việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho khách hàng. Thoái vốn tại các công ty, ngân hàng mà công ty mua cổ phiếu nếu không đạt hiệu quả, hạn chế mức tối thiểu vốn vay Ngân hàng.

·                    Tiếp tục củng cố công tác quản trị công ty,tổ chức tinh gọn bộ máy , kiểm soát và cắt giảm chí phí, minh bạch hóa hoạt động và thông tin theo quy định để phát triển công ty một cách bền vững.

Hội Đồng Quản Trị đã tổ chức họp 8 phiên đồng thời ban hành các nghị quyết để Ban Tổng giám đốc làm cơ sở thực hiện. Tập trung chủ yếu vào các nội dung như: thu hồi vốn đầu tư tài chính, điều chỉnh tiến độ đầu tư và các hoạt động kinh doanh theo từng thời điểm.v.v. . .

Ban Tổng Giám Đốc đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2013 được thể hiện qua một số chỉ tiêu sau đây:

a/. Tình hình tài chính (đến 31/12/2013):

Về cơ cấu tài sản:

·                    Tổng tài sản : 580,836 tỷ đồng ( trong đó tài sản ngắn hạn: 542,455 tỷ đồng, tài sản dài hạn: 38,381 tỷ đồng). Tỷ lệ tăng 23,4 % so với đầu năm  tổng tài sản là 470,679 tỷ đồng

·                    Tổng nguồn vốn: 580,836 tỷ đồng (trong đó nợ phải trả: 496,383 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu: 84,453 tỷ đồng ).Tỷ lệ tăng 23,4% so với với đầu năm tổng nguồn vốn là: 470,679 tỷ đồng

·                    Doanh thu thực hiện : 304,474 tỷ đồng (đạt 101,5 % so với kế hoạch 300 tỷ đồng).

·                    Lợi nhuận trước thuế:   11,472 tỷ đồng (đạt 139% so với kế hoạch 8,250 tỷ đồng).

·                    Tỷ lệ:

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản: 6,6%

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản: 93,4%

Nợ phải trả/Tổng tài sản: 86 % (so với đầu năm 83%)

Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản: 15%

Vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông chốt ngày 15/4/2014:

·                    Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng.

·                    Cơ cấu cổ đông: 74 cổ đông, bao gồm: 3 cổ đông tổ chức và 71 cổ đông cá nhân.

·                    Cơ cấu cổ đông:

Cổ đông Nhà nước: 51,71%

Cổ đông tổ chức    : 6,1%

Cổ đông cá nhân   : 42,19%

b/. Đánh giá:

Trong năm 2013, là một năm đặc biệt khó khăn đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng, tuy nhiên Công ty vẫn giữ vững hoạt động và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD mà đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

 

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

1.                  Mục tiêu:

Năm 2014, dự báo nền kinh tế trong nước vẫn còn rất nhiều khó khăn, nợ xấu tiếp tục tăng cao, đầu tư công sẽ được kiểm soát chặt chẽ và thắt chặt, đầu tư nước ngoài khó tăng trưởng mạnh….Thị trường bất động sản tuy đã có những dấu hiệu tích cực, tuy nhiên niềm tin của người tiêu dùng với bất động sản vẫn tiếp tục bị thử thách và chưa thể được cải thiện trong ngắn hạn.

Mục tiêu chính của công ty là hoàn thành các chỉ tiêu mà đại hội đồng cổ đông đã đề ra, tiết kiệm chi phí, tiếp tục tái cấu trúc hoạt động quản trị-điều hành, giữ vững mức tăng trưởng và duy trì cổ tức cho cổ đông không thấp hơn năm 2013.

2.                  Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (dự kiến) năm 2014:

Căn cứ kết quả đạt được năm 2013, trên cơ sở các dự án đang triển khai và hoạt động SXKD hiện có. Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

·                    Tổng doanh thu: 315 tỷ đồng

·                    Chi phí đầu tư: 414,835 tỷ đồng

·                    Thu nhập bình quân: 7,5 triệu đồng/người/tháng

·                    Lợi nhuận trước thuế: 10,5 tỷ đồng

·                    Dự kiến chia cổ tức: 15%

3.                  Chiến lược kinh doanh và các giải pháp chủ yếu trong năm 2014:

Với các chỉ tiêu kinh tế dự kiến đề ra trong năm 2014, mặt khác nhằm từng bước chuẩn hóa công tác quản lý, công tác đấu thầu trong thi công xây dựng cũng như quản lý dự án một cách hiệu quả nhất, Công ty xác định chiến lược kinh doanh và một số giải pháp chủ yếu như sau:

·                    Xác định năm 2014, xây lắp vẫn là hướng đi trọng tâm.Tiếp tục tìm kiếm công trình theo hình thức đấu thầu hoặc chỉ định thầu. Tham gia đấu thầu các công trình phù hợp với nguồn lực công ty, tính toán chi phí hợp lý đảm bảo lợi nhuận và tăng khả năng trúng thầu.

·                    Tập trung chọn đối tác hợp tác một phần dự án Khu nhà ở phường Phú Mỹ, Q.7 và tiến hành các thủ tục pháp lý để đẩy nhanh triển khai dự án. Việc khai thông triển khai sẽ mở ra một trang mới tốt đẹp cho nền tảng phát triển của công ty trong tương lai.

·                    Hoàn thành công tác bàn giao nhà cho khách hàng tại chung cư SCREC II, kết chuyển doanh thu trong năm 2014.

·                    Tập trung nguồn vốn để triển khai dự án số 5 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.BT (SCREC Tower). Dự kiến khởi công xây dựng trong Quý III/2014 và bắt đầu khai thác vào Quý IV/2015. Dự án này sẽ là văn phòng làm việc mới của công ty và cho thuê.

·                    Nghiên cứu và chuẩn bị phương án đầu tư tại J1 Tân Cảng trong trường hợp có sự thay đổi chủ trương cho thuê đất của UBND TP.HCM.

·                    Hoàn tất việc cấp giấy chứng nhận sở hữu căn hộ cho khách hàng, thu hồi số tiền còn lại của khách hàng mua căn hộ tại các dự án SCREC I, Phú Lâm…nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho công ty.

·                    Thoái các khoản đầu tư tài chính, bán các tài sản là BĐS không mang lại hiệu quả. Đến cuối năm 2013, công ty có nhưng khoản đầu tư tài chính-BĐS như sau:

+ Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây dựng Điện Sài Gòn: 1.000.000.000 vnd (100.000 cp). Trong những năm gần đây do tình hình kinh doanh của công ty này gặp nhiều khó khăn nên không thực hiện việc chia cổ tức, dự kiến năm 2013 sẽ chia 10%. Việc thoái khoản đầu tư này đã được công ty xem xét nhưng rất khó thực hiện do không có người mua, tuy nhiên công ty sẽ bán khi có điều kiện.

+ Công ty cổ phần Khu công nghiệp Đức Hoà III-RESCO: 5.312.500.000 vnd (500.000 cp), năm 2014 sẽ không chia cổ tức. Năm 2013, công ty đã tổ chức đấu giá để bán cổ phần nhưng không thành công. Năm 2014, công ty sẽ tiếp tục tìm khách hàng để bán.

+ Ngân hàng TMCP phát triển Tp.HCM (HDBANK): 4.041.615.000 vnd (402.563 cp). Năm 2013, HDBank chia cổ tức 7% hiện nay giá thị trường chỉ khoảng tư 5000-6000 vnd/cp, công ty sẽ tiếp tục giữ lại khoản đầu tư này cho đến thời điểm đạt được giá bán hợp lý.

+ Căn biệt thự tại P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức: 519.30m2 (diện tích đất), nguyên giá: 8.100.000.000 vnd. Với tình hình thị trường BĐS như hiện nay, đây có thể là một khoản lỗ tiềm tàng nhưng công ty sẽ tiến hành các thủ tục bán để thu hồi vốn.  

·                    Tập trung bảo đảm nguồn vốn kinh doanh: tập trung thu hồi công nợ còn tồn đọng tại các công trình đã thi công, hoàn tất công tác quyết toán các công trình đã hoàn thành bàn giao với Chủ đầu tư.

·                     Tiếp tục củng cố công tác quản trị công ty, công tác đấu thầu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.  

·                    Tập trung nghiên cứu thị trường, chuẩn bị nguồn lực và định hình chiến lược kinh doanh của công ty trong nhiệm kỳ tới để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong kỳ đại hội 2015.

Năm 2014 là năm cuối cùng thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2010-2015, tình hình kinh tế vẫn cón tiềm ẩn nhiều rủi ro và khó khăn, tuy nhiên Hội Đồng Quản Trị tin tưởng rằng với sự ủng hộ và đồng thuận của Quý Cổ đông, sự đoàn kết chung sức của tập thể Ban Điều Hành, sự tận tâm của toàn thể CBCNV, Công ty Cổ phần Đầu tư -Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn sẽ vượt qua khó khăn và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trân trọng!

 

                                                                                                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ         

                                                                                                                          CHỦ TỊCH

                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                   LÝ THÀNH CHÂU

 

Bài viết cùng thể loại
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017
BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRI ̣V/v ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỂ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014 PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2015
BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ CỦA HĐQT
Báo cáo tài chính của năm 2014
BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2013
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỂ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NĂM 2011
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010
Báo cáo tài chính
» Xem tất cả_________________
Lượt truy cập: 100
Copyright @ 2009 by www.screc.vn. All Rights Reserved

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN
Địa chỉ:78 Hai Bà Trưng - P. Bến Nghé  - Q1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại:(08)38290536    Fax:(08)38223048
Email: [email protected]        Website:
www.screc.vn