Tư vấn thông tin bất động sản
ĐT: (84-08) 38294484
  
 
 
Tư vấn kỹ thuật
ĐT: (84-08) 38229741
   Giá vàng
   Tỉ giá ngoại tệ
   Chứng khoán
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

                                                                Tp.Hồ Chí Minh, ngày . . . tháng  06.  năm 2017

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

 

I – TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016:

            Trong năm 2016, các chính sách của Chính phủ về lĩnh vực bất động sản đã có nhiều thay đổi tích cực, nhiều nguồn vốn được đầu tư vào bất động sản dưới nhiều hình thức. Các dự án dở dang thiếu vốn tạm ngưng kéo dài nay đồng loạt khởi động trở lại đã mang lại nhiều công ăn việc làm cũng như tăng doanh thu đối với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thi công, xây lắp và kinh doanh BĐS nói chung, Công ty Cổ phần Đầu tư –Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn nói riêng.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

           Trước những thay đổi thuận lợi của thị trường BĐS, Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã đánh giá lựa chọn hướng đi phù hợp trong hoạt động của công ty như sau:

    1.1    Về hoạt động nhận thầu xây lắp:

-      Năm 2016, hoạt động chủ yếu của công ty trong năm là hoạt động nhận thầu xây lắp, các công trình mà công ty đã và đang thi công như; Dự án 150 căn biệt thự Vinpearl Phú Quốc, Dự án Casino Phú Quốc, Dự án Vincom kho cảng Cái Mép, Công trình TTTM Cần Thơ, Công trình TTTM VinCom Trà Vinh,  Công trình TTTM Vincom Rạch Giá, công trình Viettel An Giang, Công trình B1 KDC Bông Sao . . đồng thời  hoàn thành việc thanh quyết toán các công trình còn dở dang. Trong năm các công trình nhận thầu chủ yếu là phần nhân công nhưng doanh thu từ hoạt động xây lắp đạt được trong năm tương đối khả quan đạt 470 tỷ đồng.

1.2    Về hoạt động cho thuê và kinh doanh BĐS:

      + Các căn hộ tại chung cư J1, mặt bằng thương mại tại chung cư SCRECI luôn giữ được công suất cho thuê 100%.

     + Dự án cao ốc văn phòng tại số 5 Ung Văn Khiêm: trong thời gian chờ triển khai công ty đã tiến hành cho thuê ngắn hạn để giảm chi phí quản lý và có thêm nguồn thu ổn định hàng tháng.

     + Chung cư SCREC II: trong năm 2016, công ty đã bàn giao Trung tâm Thương Mại cho khách hàng và hạch toán hết phần lợi nhuận còn lại, hiện nay công ty đang tập trung hoàn tất hồ sơ, tiến hành làm các thủ tục cấp sổ hồng để thu hồi 5% giá trị còn lại của hợp đồng.

1.3    Về dự án chuẩn bị đầu tư:

     + Dự án khu dân cư Phường Phú Mỹ, Q7: Công ty đã hoàn tất việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 và điều chỉnh thiết kế cơ sở hạ tầng theo ý kiến của Sở GTVT. Đang thực hiện việc đền bù giải phóng mặt bằng các hộ còn lại, trong năm đã đền bù và thu hồi thêm 23.403,10 m2. Đang tiếp tục thương lượng giá để trong năm 2017 hoàn tất việc đền bù giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện hạ tầng.

    + Dự án 5 Ung Văn Khiêm: dự kiến triển khai trong Quý III/2016, nhưng do ưu tiên vốn cho dự án Khu dân cư Phường Phú Mỹ nên đang tạm thời ngừng triển khai năm 2016.

    + Dự án Chung cư J1 Ung Văn Khiêm :Trong năm 2016, công ty cũng làm việc với các Cơ quan chức năng để xin thuê 50 năm trả tiền một lần. Tuy nhiên do một số tồn tại về thủ tục thuê đất trước đây nên đến hết năm 2016 công ty vẫn chưa hoàn thành thủ tục.

2 . Một số chỉ tiêu kế hoạch và thực hiện trong năm 2016:

 

Đơn vị tính: triệu đồng

 

STT

Chỉ tiêu

Kế hoạch 2016

Thực hiện

2016

So sánh(%)

1

Tổng doanh thu

320.000

539.402

169%

a

  Xây lắp

308.874

470.031

 

b

  Kinh doanh nhà

-

-

 

c

  Cho thuê nhà và mặt bằng

7.126

7.213

 

d

   Phí quản lý

 

3.441

 

e

  Thu nhập tài chính và TN khác

4.000

58.717

 

2

Chi phí đầu tư

666.055

601.340

91%

a

  Chi phí dự án

339.785

162.879

 

b

  Giá trị sản xuất

326.270

438.461

 

3

Nộp ngân sách

10.500

14.173

135 %

4

Lợi nhuận trước thuế

9.500

43.463

457,5 %

5

Thu nhập bình quân (người/tháng)

7,50

9,0

 

6

Cổ tức (dự kiến)

12%-15%

30 %

 

 

II. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2017:

             Năm 2017, thị trường BĐS và lĩnh vực xây lắp vẫn tiếp tục phát triển mạnh. Đây là điều kiện thuận lợi cho công ty trong việc nhận thầu thi công, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Công ty xác định hoạt động thi công xây lắp trong năm 2017 vẫn là hoạt động chính mang lại doanh thu và lợi nhuận trong năm. Bên cạnh đó, hoạt động chuẩn bị đầu tư dự án khu nhà ở Phường Phú Mỹ, Q7 sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ với hy vọng sẽ tạo ra hoạt động đột phá cho công ty trong những năm tiếp theo.

Công ty  đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2017 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

      

 

            1/. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017:                       

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch năm 2017

1

Tổng doanh thu     

Triệu đồng

250.000

a

  Xây lắp

Triệu đồng

                         238.318

b

  Kinh doanh nhà

Triệu đồng

 

c

  Cho thuê nhà và mặt bằng

Triệu đồng

7.482

d

  Thu nhập tài chính và TN khác

Triệu đồng

4.200

2

Chi phí đầu tư

Triệu đồng

793.186

a

  Chi phí dự án

Triệu đồng

415.000

b

  Giá trị sản xuất

Triệu đồng

378.186

3

Nộp ngân sách

Triệu đồng

8.000

4

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

7.400

5

Thu nhập bình quân

đồng/người/

tháng

7,5

6

Cổ tức ( dự kiến)

%

12%

 

2. Kế hoạch thực hiện:

2.1  Công tác nhận thầu xây lắp:

          - Tiếp tục hoàn thành các công trình đang thực hiện dở dang trong năm 2016 như: Công trình 150 căn Biệt thự VinCom Phú Quốc giai đoạn 3&4, Công trình TTTM VinCom Trà Vinh, Công trình TTTM Vincom Rạch Giá, công trình Viettel An Giang, Công trình B1 KDC Bông Sao và một số công trình công ty đấu thầu trong năm 2017

         -  Xác định chi phí xây lắp, giảm tối đa chi phí quản lý để nhận thầu các công trình từ các khách hàng thân thiết.

         Giải pháp thực hiện:

-                         Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thi công tại công trình, tiếp tục quản lý rủi ro và phân bổ nguồn vốn một cách hợp lý. Quản lý chặt chẽ việc cung cấp vật tư theo tiến độ thực tế trên công trình: các phòng ban trong công ty chủ động phối hợp để kiểm soát việc cung cấp vật tư theo tiến độ và phù hợp với dự toán của công trình, đánh giá đúng năng lực của từng đội và xí nghiệp để giao khoán khối lượng công việc phù hợp…

-   Đột phá, rút ngắn thời gian lập hồ sơ chất lượng, hồ sơ quyết toán song song với việc thi công  nhằm hoàn thành sớm thủ tục thanh toán để thu hồi vốn.

-  Đào tạo nhân viên để phù hợp với chuyên môn công việc nhằm đạt hiệu quả. Tiếp tục tái cấu trúc bộ máy, tinh gọn nhân sự, nâng cao hiệu quả của bộ phận gián tiếp. Sắp xếp hoạt động của xí nghiệp một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, cần quan tâm, củng cố năng lực tài chính, năng lực quản lý các đội.

 

-   Giữ vững độ tín nhiệm với các ngân hàng để được ưu đãi về các điều kiện giải ngân khi vay vốn. Tiếp tục tập trung thu hồi công nợ một cách quyết liệt và hiệu quả. Bao gồm công nợ xây lắp và công nợ kinh doanh nhà (chung cư SCREC II)

  2.2   Đầu tư và triển khai dự án BĐS:

         - Dự án Khu nhà ở Phường Phú Mỹ - Quận 7: Đây là dự án lớn, kỳ vọng mang lại sự đột phá cho công ty trong thời gian tới. Đến nay đã khai thông được sự bế tắc về chủ trương, thủ tục pháp lý. Do đó công ty đặt kế hoạch phải giải ngân đền bù và làm một phần hạ tầng phục vụ tái định cư trong năm nay để làm nền tảng cho những năm tiếp theo. 

            Giải pháp thực hiện:

-   Tập trung hoàn tất hồ sơ phục vụ cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

-   Lập hồ sơ thiết kế cơ sở hạ tầng và Công ty tự thực hiện thi công nhằm giảm giá thành và tạo việc làm cho người lao động công ty.

-   Tập trung các giải pháp về vốn để hỗ trợ đền bù. Nhanh chóng tìm các giải pháp thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại cho toàn bộ dự án.

        

 2.3  Khai thác các dự án Bất động sản hiện có:

        - Chung cư J1: Tiếp tục cho thuê để tạo nguồn doanh thu ổn định cho công ty đồng thời hoàn tất các thủ tục pháp lý để tiến hành thuê 50 năm trả tiền một lần trong năm nay.

-    Mặt bằng tại chung cư SCREC I: Tập trung khai thác với hiệu quả cao, xác định giá thuê hợp lý và duy trì công suất cho thuê ở mức cao như trong thời gian vừa qua.

-     Dự án SCREC II: Hoàn tất các hồ sơ trình Cơ quan ban ngành thành phố cấp sổ hồng để thu hồi 5% giá trị còn lại nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh trong thời gian sớm nhất.

-    Dự án số 5 Ung Văn Khiêm: Tiến hành các thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng văn phòng cho thuê khi đảm bảo điều kiện về vốn .

 

2.4  Thoái vốn Nhà nước:

- Hoàn tất việc thoái vốn Nhà nước theo kế hoạch trước ngày 31/12/2017

  Với những nhận định về tình hình kinh tế năm 2017, công ty đưa ra các chỉ tiêu cũng như giải pháp kinh doanh trong năm 2017. Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty cùng toàn thể người lao động công ty quyết tâm sẽ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra. 

                                                                                                                         TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                                       

                                                                                                                                      CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                                                               LÝ THÀNH CHÂU

                                                               

 

 

 

                                       

Bài viết cùng thể loại
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017
BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRI ̣V/v ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỂ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014 PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2015
BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ CỦA HĐQT
Báo cáo tài chính của năm 2014
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014
BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2013
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỂ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NĂM 2011
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010
Báo cáo tài chính
» Xem tất cả_________________
Lượt truy cập: 100
Copyright @ 2009 by www.screc.vn. All Rights Reserved

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN
Địa chỉ:78 Hai Bà Trưng - P. Bến Nghé  - Q1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại:(08)38290536    Fax:(08)38223048
Email: [email protected]        Website:
www.screc.vn