Tư vấn thông tin bất động sản
ĐT: (84-08) 38294484
  
 
 
Tư vấn kỹ thuật
ĐT: (84-08) 38229741
   Giá vàng
   Tỉ giá ngoại tệ
   Chứng khoán
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Tp. Hồ  Chí Minh ,ngày    tháng  5  năm 2016   

 

 DỰ THẢO

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

 

I – TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015:

1/. Tình hình chung:

            Năm 2015, nền kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn tuy nhiên lĩnh vực bất động sản đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực. Các chính sách của nhà nước đã từng bước tháo gỡ khó khăn cho ngành: gói kích cầu BĐS trị giá 30.000 tỷ, lãi suất ngân hàng được duy trì ở mức khá hấp dẫn, nợ xấu BĐS từng bước được tháo gỡ và ngày càng giảm, các chính sách cho phép nhà đầu tư nước ngoài được sỡ hữu nhà tại Việt Nam ngày càng thông thoáng…Bên cạnh đó, Việt Nam từng bước tham gia vào các hiệp định mậu dịch song phương, đa phương, TPP…là nguyên nhân khách quan để BĐS trong nước có nhiều chuyển biến hết sức tích cực.

           Vì vậy, những công ty hoạt động trong lĩnh vực thi công, nhận thầu xây lắp và phát triển BĐS từng bước vượt qua khó khăn, thử thách và đang có dấu hiệu khởi sắc.

2/. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

           Trước những thay đổi thuận lợi của thị trường BĐS, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã xem xét, đánh giá tình hình thị trường và xem xét nội lực của công ty để lựa chọn hướng đi phù hợp. hoạt động của công ty tập trung vào các hoạt động chủ yếu như sau:

-      Năm 2015, do đang tập trung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý nên chưa phát triển dự án BĐS, các hoạt động chủ yếu của công ty trong năm là hoạt động nhận thầu xây lắp. Do vốn điều lệ; vốn chủ sỡ hữu nhỏ, năng lực tài chính còn hạn chế, đồng thời dự án Vinpearl Land Phú Quốc chủ yếu giao thầu phần nhân công và một phần nhỏ vật tư. Các công trình nhận thầu trong năm chủ yếu tập trung các đối tác truyền thống như: Coop Mart, Viettel Land, Vinpearl Phú Quốc…Do chỉ nhận thầu phần nhân công nên năm nay doanh thu của công ty giảm so với những năm trước và đạt 265 tỷ đồng.

-      Tập trung thi công bàn giao và quyết toán các công trình của chủ đầu tư: Viettel Land, Coop Mart…

-      Tiếp tục cơ cấu, bảo đảm nguồn lực tài chính và thanh khoản ổn định cho công ty: tập trung thu hồi công nợ ở những công trình xây lắp trước đây, kết quả năm công ty đã thu hồi dứt điểm công nợ của các công trình: nhà sách Tam kỳ, resort Terracosta Đà Lạt…, hoàn tất việc cấp 100% sổ hồng (421 căn/421 căn) và thu hồi 5% giá trị còn lại tại chung cư SCREC I.

-      Về hoạt động cho thuê và kinh doanh BĐS:

+ Các căn hộ tại chung cư J1, mặt bằng thương mại tại chung cư SCRECI luôn giữ được công suất cho thuê 100%.

+ Dự án cao ốc văn phòng tại số 5 Ung Văn Khiêm: trong thời gian chờ triển khai công ty đã tiến hành cho thuê ngắn hạn để giảm chi phí quản lý và có thêm nguồn thu ổn định hàng tháng.

+ Chung cư SCREC II: trong năm 2015, công ty đã bàn giao trung tâm thương mại cho khách hàng và hạch toán hết phần lợi nhuận còn lại.

-      Về dự án chuẩn bị đầu tư:

+ Dự án khu dân cư Phường Phú Mỹ, Q7: Công ty đã hoàn tất việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500. Đã hoàn tất thủ tục vay vốn (250 tỷ đồng) từ ngân hàng An Bình để tiếp tục giải tỏa và đầu tư cơ sở hạ tầng, tuy nhiên trong năm 2015 chỉ mới giải ngân một phần nhỏ (7 tỷ đồng) để đóng góp chi phí làm đường 15B.

+ Dự án 5 Ung Văn Khiêm: thủ tục triển khai cơ bản hoàn tất nhưng do ưu tiên vốn cho dự án Khu dân cư Phường Phú Mỹ nên đang tạm thời ngừng triển khai.

+ Trong năm 2015, công ty cũng làm việc với các cơ quan chức năng để xin thuê 50 năm trả tiền một lần. Tuy nhiên do một số tồn tại về thủ tục thuê đất trước đây nên đến hết năm công ty vẫn chưa hoàn thành thủ tục.

-      Đối với công ty con là Công ty TNHH Đầu tư-Xây dựng Kinh doanh Cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Tân Thới Hiệp: với tư cách là cổ đông chi phối và giữ vai trò là Chủ tịch hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị mà đại diện là đồng chí chủ tịch hội đồng quản trị đã quan tâm sâu sát, tháo gỡ kịp thời những kiến nghị của công ty để duy trì hoạt động một cách ổn định, cổ tức chia tương đối cao và có những hỗ trợ nhất định cho công ty mẹ.

-      Đối với các khoản đầu tư tài chính: đến ngày 31.12.2015 công ty có những khoản đầu tư tài chính như sau:

+ Công ty cổ phần Xây dựng Phát triển Sài Gòn: 1.000.000.000 vnd (100.000 cp). Những năm gần đây do tình hình kinh doanh của công ty này gặp nhiều khó khăn nên không thực hiện việc chia cổ tức. Năm 2015, chia 5% cổ tức. Việc thoái khoản đầu tư này đã được công ty xem xét nhưng rất khó thực hiện do không có người mua, tuy nhiên công ty sẽ bán khi có điều kiện.

+ Ngân hàng TMCP phát triển Tp.HCM (HDBANK): 4.041.615.000 vnd (402.563 cp). Năm 2014, HDBank chia được cổ tức 4%. Năm 2015, chưa có thông báo cụ thể. Hiện nay giá thị trường chỉ khoảng 6000 vnd/cp, công ty sẽ tiếp tục giữ lại khoản đầu tư này cho đến thời điểm đạt được giá bán hợp lý.

Một số chỉ tiêu kế hoạch và thực hiện trong năm 2015:

                                                                                                           Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

Kế hoạch 2015

Thực hiện

So sánh(%)

1

Tổng doanh thu

250.000

265.867

106%

a

  Xây lắp

220.141

236.481

 

b

  Kinh doanh nhà

18.059

18.060

 

c

  Cho thuê nhà và mặt bằng

6.800

6.734

 

d

  Thu nhập tài chính và TN khác

5.000

4.591

 

2

Chi phí đầu tư

222.358

240.575

108%

a

  Chi phí dự án

4.536

4.372

 

b

  Giá trị sản xuất

217.822

236.203

 

3

Nộp ngân sách

10.000

9.239

93%

4

Lợi nhuận trước thuế

9.500

11.419

109%

5

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

5.717

 

6

Lợi nhuận sau thuế

 

5.702

 

7

Thu nhập bình quân (người/tháng)

7,50

7,50

100%

8

Cổ tức (dự kiến)

15%

12%

80%

 

3/. Đánh giá:

Năm 2015, mặc dù được đánh giá là năm tương đối thuận lợi hơn những năm trước tuy nhiên do năng lực tài chính của công ty còn hạn chế, mặc dù Ban điều hành đã nỗ lực nhưng kết quả đạt được vẫn chưa thật sự như ý muốn, nhưng vẫn duy trì được hoạt động và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Những hạn chế: 

-         Về tài chính:

+ Vốn điều lệ và vốn chủ sỡ hữu thấp: công ty đã nhận ra điều này tuy nhiên do đã có lộ trình thoái vốn của nhà nước nên việc tăng vốn điều lệ cho công ty chưa thể thực hiện được.

+ Một số công trình còn công nợ tồn đọng: trong năm mặc dù đã đặt trọng tâm vào kế hoạch thu hồi công nợ tuy nhiên có một số công trình còn công nợ khá lớn như: chung cư Lan Phương, ERA 4, Nguyễn Thượng Hiền vẫn chưa thu hồi dứt điểm được. Nguyên nhân là do chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính nên chưa giải quyết được. Riêng công trình Nguyễn Thượng Hiền do có sự thay đổi về cơ cấu chủ sở hữu của chủ đầu tư ở những tháng cuối năm 2015 nên việc thanh toán chưa thực hiện được.

+ Vốn lưu động: đây là nguồn vốn quan trọng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhưng do nguồn vốn quá nhỏ nên chủ yếu là sử dụng vốn vay ngắn hạn của ngân hàng, dẫn đến áp lực trả lãi và trả nợ rất lớn.

-         Về năng lực điều hành và thực hiện công việc: Ban điều hành đã chú trọng công tác quản trị điều hành, tổ chức đào tạo và tuyển dụng mới phù hợp nhu cầu của công ty. Tuy nhiên, bộ máy của công ty tuy đông nhưng chưa tinh nên hiệu quả công việc chưa cao. Bên cạnh đó, năng lực quản lý ở xí nghiệp và các đội trực thuộc công ty cũng còn hạn chế. 

 

II. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2016:

             Năm 2016, thị trường BĐS và lĩnh vực xây lắp vẫn tiếp tục phát triển mạnh. Đây là điều hết sức thuận lợi cho công ty trong việc tìm kiếm và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty xác định hoạt động thi công xây lắp là hoạt động chính mang lại doanh thu và lợi nhuận chính trong năm nay. Bên cạnh đó, hoạt động chuẩn bị đầu tư dự án khu nhà ở Phường Phú Mỹ, Q7 sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ với hy vọng sẽ tạo ra hoạt động đột phá cho công ty trong năm nay, cụ thể: công ty đặt mục tiêu hoàn tất cơ bản thủ tục pháp lý của dự án, giải ngân một phần lớn vào đền bù giải phóng mặt bằng và hoàn tất cơ sở hạ tầng khu vực giành cho tái định cư để bàn giao nền tái định cư trong đầu năm 2017.

            Theo lộ trình thoái vốn của nhà nước tại công ty, đến tháng 6/2016 nhà nước chỉ nắm giữ 25% vốn điều lệ của công ty. Hiện nay, công ty đang tiến hành những bước cuối cùng với đơn vị thẩm định giá trị doanh nghiệp để hoàn tất báo cáo gởi Tổng Công Ty Địa Ốc Sài Gòn TNHH MTV. Việc thoái vốn có thể dẫn đến những thay đổi về chiến lược, mô hình quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm. Tuy nhiên trên nền tảng và kinh nghiệm sẵn có, nhằm duy trì ổn định hoạt động của công ty, công ty đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2016 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

      

            1/. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch năm 2016

1

Tổng doanh thu     

đồng

320.000.000.000

a

  Xây lắp

đồng

308.874.000.000

b

  Kinh doanh nhà

đồng

 

c

  Cho thuê nhà và mặt bằng

đồng

7.126.000.000

d

  Thu nhập tài chính và TN khác

đồng

4.000.000.000

2

Chi phí đầu tư

đồng

666.055.000.000

a

  Chi phí dự án

đồng

339.785.000.000

b

  Giá trị sản xuất

đồng

326.270.000.000

3

Nộp ngân sách

đồng

10.500.000.000

4

Lợi nhuận trước thuế

đồng

9.500.000.000

5

Thu nhập bình quân

đồng/người/tháng

7.500.000

6

Cổ tức ( dự kiến)

%

12%

 

           2/. Kế hoạch thực hiện:

-      Ổn định công tác nhận thầu xây lắp:

           Xác định đây là hoạt động chính trong năm 2016, hoạt động này mang lại doanh thu và lợi nhuận cho công ty, do đó cần tập trung nâng cao năng lực thi công xây lắp, đầu tư và đổi mới trang thiết bị thi công, quản lý thi công theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, đổi mới phương thức giám sát, gia tăng các phương pháp quản trị rủi ro, quản trị dòng tiền. Từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp, thương hiệu công ty. Tập trung vào khách hàng thân thiết là Viettel Land và Vingroup. Tuy nhiên, lĩnh vực xây lắp có nhiều rủi ro và lợi nhuận không cao.

           Giải pháp thực hiện:

-                         Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thi công tại công trình, tiếp tục quản lý rủi ro và phân bổ nguồn vốn một cách hợp lý. Quản lý chặt chẽ việc cung cấp vật tư theo tiến độ thực tế trên công trình: các phòng ban trong công ty chủ động phối hợp để kiểm soát việc cung cấp vật tư theo tiến độ và phù hợp với dự toán của công trình, đánh giá đúng năng lực của từng đội và xí nghiệp để giao khoán khối lượng công việc phù hợp…

-   Đột phá, rút ngắn thời gian lập hồ chất lượng, hồ sơ quyết toán song song với việc thi công  nhằm hoàn thành sớm thủ tục thanh toán để thu hồi vốn.

-   Đào tạo nhân viên để phù hợp với chuyên môn công việc nhằm đạt hiệu quả.

-   Tiếp tục tập trung thu hồi công nợ một cách quyết liệt và hiệu quả. Bao gồm công nợ xây lắp và công nợ kinh doanh nhà (chung cư SCREC II).

-   Tiếp tục tái cấu trúc bộ máy, tinh gọn nhân sự, nâng cao hiệu quả của bộ phận gián tiếp. Sắp xếp hoạt động của xí nghiệp một cách hiệu quả: mạnh dạn sát nhập, giải thể hoặc cổ phần hóa xí nghiệp nếu thấy cần thiết. Bên cạnh đó, cần quan tâm, củng cố năng lực tài chính, năng lực quản lý các đội.

-   Giữ vững độ tín nhiệm với các ngân hàng để được ưu đãi về các điều kiện giải ngân khi vay vốn.

 

- Đầu tư và triển khai dự án BĐS:

         Dự án Khu nhà ở Phường Phú Mỹ-Quận 7: Đây là dự án lớn, kỳ vọng mang lại sự đột phá cho công ty trong thời gian tới. Đến nay đã khai thông được sự bế tắc về chủ trương, thủ tục pháp lý. Do đó công ty đặt kế hoạch phải giải ngân đền bù và làm một phần hạ tầng phục vụ tái định cư trong năm nay để làm nền tảng cho những năm tiếp theo.  

            Giải pháp thực hiện:

-   Lập trung hoàn tất hồ sơ phục vụ cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

-   Lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng

-   Lập hồ sơ thiết kế cơ sở hạ tầng, mời tư vấn đấu thầu có năng lực và mở thầu các gói thầu về cơ sở hạ tầng của dự án.

-   Tập trung các giải pháp về vốn để hỗ trợ đền bù. Nhanh chóng tìm các giải pháp thực hiện phương án đền bù giải phóng mặt bằng.

         

         - Khai thác các dự án Bất động sản hiện có:

        - Chung cư J1: Tiếp tục cho thuê để tạo nguồn doanh thu ổn định cho công ty đồng thời hoàn tất các thủ tục pháp lý để tiến hành thuê 50 năm trả tiền một lần trong năm nay.

-    Mặt bằng tại chung cư SCREC I: Tập trung khai thác với hiệu quả cao, xác định giá thuê hợp lý và duy trì công suất cho thuê ở mức cao như trong thời gian vừa qua.

-     Dự án SCREC II: Hoàn tất các hồ sơ trình Cơ quan ban ngành thành phố cấp sổ hồng để thu hồi 5% giá trị còn lại trên hợp đồng chuyển nhượng nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh (dự kiến hoàn tất trong quý III/2016).

-    Dự án số 5 Ung Văn Khiêm: hoàn tất việc cấp giấy phép xây dựng trong năm nay và tiến hành khởi công khi đảm bảo điều kiện về vốn.

 

-   Đối với công ty con là Công ty TNHH Đầu tư-Xây dựng Kinh doanh Cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Tân Thới Hiệp: tập trung giải quyết dứt điểm các thủ tục liên quan đến việc thuê đất (là trách nhiệm của công ty trong liên doanh thành lập Công ty TNHH Đầu tư-Xây dựng Kinh doanh Cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Tân Thới Hiệp) để tránh rủi ro về việc tăng giá thuê quá cao trong những năm còn lại. Đồng thời xem xét cơ cấu đất cho thuê, giá đất cho thuê đối với những khu đất chưa cho thuê hết 50 năm theo giấy phép đầu tư và hoạt động đầu tư của công ty con hiện nay để tối ưu hóa các giá trị tài chính mang lại hiệu quả bền vững cho công ty con và quyền lợi của cổ đông.

-   Đối với các khoản đầu tư tài chính: công ty sẽ tìm kiếm các nhà đầu tư phù hợp để thoái hết các khoản đầu tư này. Đến cuối năm 2015, công ty còn những khoản đầu tư tài chính như sau:

+ Công ty cổ phần Xây dựng Phát triển Sài Gòn: 1.000.000.000 vnd (100.000 cp).

+ Ngân hàng TMCP phát triển Tp.HCM (HDBANK): 4.041.615.000 vnd (402.563 cp).

 

Với những nhận định về tình hình kinh tế năm 2016, công ty đưa ra các chỉ tiêu cũng như giải pháp kinh doanh trong năm 2016. Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty cùng toàn thể cán bộ công nhân viên quyết tâm sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đã đặt ra và mong nhận được sự đóng góp cũng như sự ủng hộ quý báu của toàn thể quý cổ đông.

 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                                                                           LÝ THÀNH CHÂU 

Bài viết cùng thể loại
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017
BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRI ̣V/v ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỂ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014 PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2015
BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ CỦA HĐQT
Báo cáo tài chính của năm 2014
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014
BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2013
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỂ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NĂM 2011
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010
Báo cáo tài chính
» Xem tất cả_________________
Lượt truy cập: 100
Copyright @ 2009 by www.screc.vn. All Rights Reserved

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN
Địa chỉ:78 Hai Bà Trưng - P. Bến Nghé  - Q1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại:(08)38290536    Fax:(08)38223048
Email: [email protected]        Website:
www.screc.vn