Tư vấn thông tin bất động sản
ĐT: (84-08) 38294484
  
 
 
Tư vấn kỹ thuật
ĐT: (84-08) 38229741
   Giá vàng
   Tỉ giá ngoại tệ
   Chứng khoán
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014 PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng  06 năm 2015

 DỰ THẢO   

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

                                                                

                                                                  PHẦN I:

I/. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014:

Năm 2014, tình hình kinh tế thế giới bắt đầu có dấu hiệu phục hồi sau thời gian khủng hoảng kéo dài, tuy nhiên nền kinh tế trong nước vẫn còn rất nhiều khó khăn. Các Ngân hàng nhỏ trong thời gian hoạt động không hiệu quả đã tiến hành sát nhập theo quy định, các Ngân hàng khác có mức nợ xấu cao đã hạn chế cho vay dẫn đến các doanh nghiệp khó khăn về tiếp cận nguồn vốn vay kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Ngoài ra Luật kinh doanh bất động sản cũng như chính sách áp dụng đối với chuyển nhượng bất động sản luôn thay đổi đã làm cho nhà đầu cơ cũng như người dân không mặn mà trong việc mua bán và đầu tư bất động sản.

Một năm còn nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp trong nước hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và nhận thầu xây lắp trong đó có Công ty Cổ phần Đầu tư –Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn. Với những chỉ tiêu kinh tế đề ra trong Đại hội đồng cổ đông năm 2014, Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, cùng với toàn thể CB.CNV Công ty đã nỗ lực góp phần thực hiện tốt một số chỉ tiêu đề ra như sau:

1-      Các chỉ tiêu đạt được năm 2014

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

CÁC CHI TIÊU K.H

K.H năm 2014

T.H năm 2014

tỷ lệ (%)

I

TỔNG DOANH THU:

315.000

339.477

108%

1

Xây lắp, nhận thầu

188.854

89.885

 

2

Kinh doanh nhà

115.000

239.960

 

3

Thuê nhà và mặt bằng

7.146

6.321

 

4

TN tài chính và thu nhập khác 

4.000 

3.311

 

II

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT:

414.835

335.472

81%

1

Chi phí dự án:

92.327 

25.388

 

2

Giá trị sản xuất

322.508 

310.084

 

III

THU NHẬP BÌNH QUÂN

(triệu đồng/người/tháng )

7,5

7.5

100%

IV

NỘP NGÂN SÁCH

15.000

17.121

114%

V

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

10.500

11.796

112.3%

VI

CHIA CỔ TỨC

12%

15%

125%

2-      Những kết quả được thể hiện trong các hoạt động chính như sau:  

         2.1. Kinh doanh bất động sản:

-             Công ty triển khai và kinh doanh dự án, với quy mô 3.700 m², bao gồm: 01 hầm- 03 tầng thương mại -15 tầng căn hộ (120 căn). Công ty đã bàn giao toàn bộ căn hộ cho khách hàng vào Qúy I/2014 và ghi nhận doanh thu trong năm.

-             Hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyến sở hữu căn hộ cho khách hàng tại các dự án: Dự án 479 Bến Phú Lâm, P9, Quận 6 (22/22 căn hộ); Dự án 974 A Trường Sa , P12, Quận 3 (407/421 căn hộ kinh doanh), thu hồi 5% giá trị còn lại của hợp đồng bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

        2.2. Thi công nhận thầu xây lắp:

-                 Đây là lĩnh vực hoạt động chính của Công ty trong nhiều năm qua. Tuy nhiên do kinh tế trong và ngoài nước đang gặp khó khăn, nguồn vốn đầu tư giảm, số lượng căn hộ tồn kho nhiều vì vậy các dự án Bất động sản không triển khai nhiều (đặc biệt là khu vực Nam bộ). Ngoài ra các doanh nghiệp trong lĩnh vực nhận thầu xây lắp cũng cạnh tranh khốc liệt, đưa ra giá trúng thầu quá thấp, chấp nhận lợi nhuận thấp hoặc hòa vốn để duy trì công ăn việc làm, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động xây lắp của công ty. Bên cạnh đó, do vốn chủ sở hữu của Công ty quá nhỏ cũng là hạn chế sức cạnh tranh trong các lĩnh vực công ty đang kinh doanh.

2.3. Thực hiện dự án:

-             Dự án khu nhà ở Phường Phú Mỹ-Q.7: Với diện tích 35,56 ha, công ty đã triển khai công tác đền bù, hoán đổi đất và giải phóng mặt bằng trên 82% diện tích đất dự án. Về pháp lý, dự án đang được các cơ quan thành phố duyệt điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch 1/500, dự kiến đầu Quý II/2015 sẽ hoàn thành. Hiện nay, đơn vị chủ quản và vừa là đơn vị góp vốn 50% của dự án là Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV đã có chủ trương cho phép công ty tiếp cận vốn của Ngân hàng để triển khai từng phần đền bù và hạ tầng dự án trong năm 2015.

-             Dự án số 5 Ung Văn Khiêm-Q.Bình Thạnh: Diện tích đất 690 m2, công ty dự kiến xây dựng văn phòng làm việc và cho thuê. Thủ tục triển khai dự án cơ bản hoàn tất, tuy nhiên do ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho dự án khu nhà ở Phường Phú Mỹ, Quận 7 nên công ty tạm thời dừng triển khai dự án trong năm 2014 và năm 2015.

-             Dự án SCREC II tại Khu An Phú –An Khánh Quận 2: Công ty đã thực hiện hoàn thành dự án, đồng thời đã bàn giao căn hộ cho khách và đưa dự án vào khai thác.

 3- Đánh giá:

·         Những kết quả đạt được:

-         Trong năm, tuy lĩnh vực bất động sản và nhận thầu xây lắp còn gặp rất nhiều khó khăn, vốn điều lệ công ty còn nhỏ, (công ty chủ yếu sử dụng vốn vay ngắn hạn của Ngân hàng theo hình thức tín chấp) nhưng với sự lãnh đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng tinh thần đoàn kết của toàn thể Cán bộ công nhân viên, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đã đề ra.

-     Từng bước sắp xếp cơ cấu tổ chức các Phòng, Ban của công ty; xí nghiệp, đội xây dựng một cách phù hợp để tăng cường công tác quản trị, quản lý.

-         Thu hồi tốt các khoản nợ và quản lý nguồn vốn kinh doanh một cách hiệu quả.

-      Đầu tư và triển khai dự án bất động sản phù hợp với nhu cầu thị trường đem lại hiệu quả kinh tế cho công ty.

-      Chủ động từng bước thực hiện tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh. Bộ máy công ty phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế.   

·         Các vấn đề cần khắc phục:

-     Tiếp tục rà soát, rút kinh nghiệm và chấn chỉnh công tác quản lý thi công và lập hồ sơ đấu thầu nhằm tăng lỷ lệ trúng thầu cao.

-     Thiết lập quy trình quản lý và triển khai nhận thầu xây lắp công trình một cách hiệu quả nhằm giảm chi phí hao hụt, tránh lãng phí và thi công đạt chất lượng cao vượt tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư.

-      Tập trung nguồn lực tài chính cũng như nhân sự để sớm triển khai dự án tạo doanh thu cho những năm tới.

-      Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bố trí nhân nhân sự tại các phòng ban, Xí nghiệp, đội xây dựng một cách phù hợp nhằm tăng năng suất và hiệu quả công việc.  

-      Có phương án đề xuất phù hợp trong việc sử dụng nguồn vốn điều lệ,vốn chủ sở hữu và vốn vay một cách hiệu quả hơn nữa.

                                                            

PHẦN II:

 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

Căn cứ vào các chỉ tiêu đạt được trong năm 2014, qua nhận định và đánh giá tình hình kinh tế trong nước cũng như các họat động chính của Công ty trong năm 2014. Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng giám đốc công ty đề ra một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 như sau: 

1.       Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015:

                                                                                                                           Đvt: triệu đồng

STT

CÁC CHI TIÊU K.H

K.H năm 2015

I

TỔNG DOANH THU:

315.000

1

Xây lắp, nhận thầu

283.030

2

Kinh doanh  và cho thuê 

28.800

3

TN tài chính và thu nhập khác 

3.170

II

CHI PHÍ ĐẦU TƯ:

604.509

1

Chi phí dự án 

270.665

2

Giá trị sản xuất 

333.844

III

THU NHẬP BÌNH QUÂN

(triệu đồng/người/tháng )

7,5

IV

NỘP NGÂN SÁCH

15.000

V

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

10.500

VI

CHIA CỔ TỨC (dự kiến)

12%

2. Các giải pháp để thực hiện kế hoạch trong năm 2015:

-             Để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2015, Hội Đồng Quản Trị; Ban Tổng giám đốc đã định hướng một số lĩnh vực được coi là thế mạnh trong năm 2015 và những giải pháp cụ thể để triển khai như sau:

a)   Công tác nhận thầu xây lắp:

-             Năm 2015, xây lắp vẫn là hướng đi trọng tâm. Công ty tiếp tục tìm kiếm công trình theo hình thức đấu thầu hoặc chỉ định thầu nhằm đạt doanh thu và duy trì việc làm cho CBCNV. Tập trung vào các khách hàng truyền thống, các khách hàng có quan hệ tốt và mở rộng tìm kiếm công việc là các nhà đầu tư FDI, trú trọng các nhà đầu tư trong nước. Tiếp tục thi công và hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng các công trình: Vinpearl Phú Quốc (Khu Biệt thự và Nhà hàng, hồ bơi. . .), Tòa nhà Viettel Bạc Liêu, Tòa nhà Nhà máy nước Lâm Đồng; Công trình Nhà ở Trương Định,  Co.op Quảng Bình. . . .

-             Chủ động nâng cao năng lực đấu thầu tiết kiệm chi phí tính giá đấu thầu hợp lý. Kiểm soát chặt chẽ trong hoạt động nhận thầu thi công để kịp thời phòng ngừa những rủi ro. 

-             Lựa chọn tham gia đấu thầu các công trình phù hợp với nguồn lực công ty.

b)   Đầu tư, xây dựng và triển khai các dự án:

-             Dự án Khu nhà ở Phường Phú Mỹ-Quận 7: Quý II/2015, hoàn thành hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500, thiết kế kỹ thuật, thiết kế cơ sở, tiến hành triển khai công tác hạ tầng cũng như công tác đền bù phần diện tích còn lại theo giai đoạn, sử dụng nguồn vốn vay một cách hiệu quả. Tìm kiếm, lựa chọn đối tác có năng lực tài chính, kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản để hợp tác liên danh. Đây là dự án trọng tâm của Công ty và đặt mục tiêu trong năm 2015 sẽ chính thức triển khai nhằm ghi nhận doanh thu năm 2016.

-             Dự án số 05 Ung Văn Khiêm: Hoàn tất các thủ tục cần thiết về thiết kế đồng thời huy động nguồn vốn và kế hoạch dự kiến khởi công xây dựng trong Quí III/2016 và bắt đầu khai thác trong Quý IV/2017.

-             Nghiên cứu và chuẩn bị phương án đầu tư dự án J1 Tân Cảng một cách hiệu quả trong trường hợp có sự thay đổi về quyết định cho thuê đất của UBND TP.HCM.

-             Tập trung nghiên cứu, tìm hiểu các dự án phát triển Bất động sản quy mô vừa để hợp tác đầu tư khi điều kiện cho phép.

c)      Hoạt động kinh doanh bất động sản và cho thuê:

-             Hoàn tất công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất ở và quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu căn hộ cho khách hàng thuộc các dự án do Công ty đã kinh doanh như: Khu đất nền Lô B-C An Phú-An Khánh; số căn hộ còn lại tại chung cư  SCREC-I; chung cư SCREC-II nhằm thu hồi 5% giá trị còn lại của hợp đồng nhằm bổ sung vốn kinh doanh.

-             Nâng cao năng lực cho thuê cả về giá và diện tích khai thác tại các khu vực: Chung cư SCREC-I; Chung cư cho thuê J1 Tân Cảng, Q.Bình Thạnh tạo Doanh thu ổn định.

d) Giải pháp về vốn:

-            Tiếp tục tạo niềm tin và duy trì mối quan hệ tốt với Ngân hàng để có vốn vay tín dụng ổn định trên cơ sở có nguồn vốn để đầu tư dự án và tăng tỷ trọng vốn vay tín chấp.

-            Thành lập Ban thu hồi công nợ để tập trung công tác thu hồi công nợ còn tồn đọng như  Công trình Lan Phương; Công trình Nguyễn Thượng Hiền; Công trình Block A4-Khu TĐC Phú Mỹ…) thông qua việc đẩy mạnh hoạt động của các phòng, ban liên quan; Xí nghiệp; Đội, đốc thúc việc thu hồi công nợ chậm trả và có biện pháp mạnh để giải quyết nợ khó đòi.

-            Thúc đẩy nhanh và quyết liệt việc thanh quyết toán các công trình vừa hoàn thành bàn giao cho khách hàng, làm cơ sở thu hồi công nợ.

-             Hoàn tất việc cấp giấy chứng nhận căn hộ, bàn giao cho khách hàng để thu hồi số tiền từ khách hàng hiện đang giữ. Đồng thời cũng hoàn tất cấp chủ quyền đối với những bất động sản thuộc Công ty sở hữu để huy động vốn lúc cần thiết.

-             Thanh lý các tài sản bất động sản, các khoản đầu tư tài chính không thật sự hiệu quả…

e) Giải pháp về tổ chức:

-             Tập trung chú trọng đến việc củng cố tinh gọn các Phòng/Ban. Thực hiện tốt quy trình quản lý theo ISO 9001-2008, áp dụng một cách có hiệu quả công tác quản lý trong toàn công ty. Chấn chỉnh ý thức về tác phong, nề lối làm việc nhằm nâng cao hiệu quả; tính chuyên nghiệp trong công việc, từng bước tạo lập văn hoá công ty.

-             Nâng cao sự phối hợp, hợp tác, phân công trách nhiệm một cách rõ ràng giữa các Phòng/Ban; Xí nghiệp; Đội. Định kỳ hàng tháng sẽ tổng hợp kiểm tra công việc của từng công trình để hạn chế những sai sót và kịp thời khắc phục tránh những thiệt hại trong quá trình quản lý thi công. 

-             Đẩy mạnh việc đào tạo và đào tạo lại, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV tại các phòng ban, đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao, phù hợp với tình hình mới, có chế độ ưu đãi nhằm thu hút cán bộ có năng lực từ các nơi khác về. Tăng cường đội ngũ quản lý về kỹ thuật, giám sát,  cả về số lượng và chất lượng.

-             Sắp xếp và tinh gọn nhân sự tại các Đội, Xí nghiệp để phù hợp với quy mô hoạt động và công trình thi công nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế khi triển khai công trình.

d)   Giải pháp về kỹ thuật, công nghệ:

-            Triển khai đầu tư ứng dụng các công nghệ, trong quản trị mạng, quản lý thi công, mạnh dạn sử dụng vật liệu mới có chất lượng phù hợp giá thành dùng trong thi công xây dựng và triển khai dự án. Đầu tư có trọng điểm các thiết bị thi công cơ giới, sử dụng có hiệu quả để nâng cao khả năng thắng thầu các công trình dân dụng và công nghiệp đặc biệt là thi công nhà cao tầng.

-             Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc   công ty tin tưởng rằng với sự ủng hộ,đồng thuận của Quý cổ đông và năng lực sẵn có của toàn thể CB-CNV công ty sẽ cùng nhau nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong năm 2015, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đưa Công ty Cổ phần Đầu tư –Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn vượt qua gii đoạn khó khăn, phát triển và tạo uy tín trên thương trường.

                                              

                                                                     TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                           

                                                                                                CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                                                                                                      LÝ THÀNH CHÂU
Bài viết cùng thể loại
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017
BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRI ̣V/v ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỂ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014
BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ CỦA HĐQT
Báo cáo tài chính của năm 2014
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014
BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2013
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỂ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NĂM 2011
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010
Báo cáo tài chính
» Xem tất cả_________________
Lượt truy cập: 100
Copyright @ 2009 by www.screc.vn. All Rights Reserved

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN
Địa chỉ:78 Hai Bà Trưng - P. Bến Nghé  - Q1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại:(08)38290536    Fax:(08)38223048
Email: [email protected]        Website:
www.screc.vn