Tư vấn thông tin bất động sản
ĐT: (84-08) 38294484
  
 
 
Tư vấn kỹ thuật
ĐT: (84-08) 38229741
   Giá vàng
   Tỉ giá ngoại tệ
   Chứng khoán
BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ CỦA HĐQT

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25  tháng 06 năm 2015

 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

HỌAT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ2010 – 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2015 - 2020

PHẦN I: TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2010 - 2015

1.      Tình hình chung

Nhiệm kỳ thứ hai 2010 - 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn diễn ra trong thời kỳ kinh tế thế giới đang khủng hoảng sâu rộng, nền kinh tế Việt Nam chịu sự tác động chung của kinh tế thế giới lại càng khó khăn hơn. Đặc biệt sự trầm lắng của thị trường bất động sản, ảm đạm đã kéo theo các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản cũng như nhận thầu xây lắp gặp rất nhiều khó khăn.

Lĩnh vực hoạt động tài chính trong các năm qua luôn biến động xấu như: tỷ lệ lạm phát tăng cao, giá cả vật tư leo thang, hệ thống ngân hàng nợ xấu tăng cao, lãi suất đầu vào và đầu ra đều tăng mạnh, Chính phủ ban hành chính sách thắt chặt tiền tệ, đặc biệt là cắt giảm mạnh đối với cho vay đầu tư bất động sản,… Tình trạng này làm cho các công ty kinh doanh bất động sản, nhận thầu xây lắp và những nhà đầu tư thiếu vốn nghiêm trọng, các giao dịch bị ngưng trệ, tính thanh khoản của thị trường sụt giảm… Vì vậy, thị trường bất động sản và nhận thầu xây lắp  đã khó khăn lai càng khó khăn hơn .

Tuy nhiên, chiến lược kinh doanh của Công ty chủ yếu dựa vào nguồn lực nội tại, hạn chế vay ngân hàng, các dự án đầu tư đều thực hiện theo kế hoạch, có tính toán đến các khoản rủi ro, không chạy theo cơn sốt đầu tư tràn lan, khống chế chi phí đầu vào,… nên đến nay có thể nói, Công ty đã không bị ảnh hưởng nhiều của sự biến động thị trường bất động sản trong thời gian qua. Bên cạnh đó, với truyền thống hơn 30 năm kể từ ngày đầu thành lập, cộng với sự đoàn kết nhất trí và nỗ lực hết mình trong thời gian qua của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và toàn thể cổ đông, Công ty đã phát huy những tiềm năng sẵn có, tận dụng những ưu thế mà mô hình hoạt động công ty cổ phần mang lại nên đã gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp.

2.      Hoạt động chung của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2010 - 2015

Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 28/12/2005 và chính thức đi vào hoạt động với mô hình công ty cổ phần từ đầu năm 2006. Nhiệm kỳ 2010-2015 là nhiệm kỳ thứ hai của Công ty chuyển sang hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần. Ngay từ khi được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị đến nay, Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT) đã luôn tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Điều lệ được sửa đổi bổ sung theo các quy định sửa đổi của pháp luật trong việc quản lý, điều hành đơn vị. HĐQT luôn duy trì chế độ họp định kỳ mỗi quý một lần tại trụ sở Công ty. Thông qua các kỳ họp, HĐQT đã thực hiện quyền quản lý điều hành của mình trên cơ sở xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch, tờ trình liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

Bên cạnh đó, giữa các kỳ họp định kỳ của HĐQT, để giải quyết các vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động SXKD và quản trị Công ty, HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, bảo đảm tuân thủ đúng quy định. Đối với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành SXKD của Công ty, việc quản lý điều hành được thực hiện thông qua các kỳ họp định kỳ của HĐQT và thông qua các lần lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản.

Trong hoạt động của nhiệm kỳ qua, Công ty đã có những bước tiến vượt bậc trong công tác quản trị, cụ thể:

§  Tổ chức, củng cố, sắp xếp, tinh gọn và hoàn chỉnh cơ cấu các phòng ban trong Công ty, ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng phòng ban, bổ sung điều chỉnh Nội quy làm việc cho phù hợp với phương thức quản lý mới nhằm quản lý tốt nguồn vốn đầu tư và các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như giảm chi phí cho Công ty. Đẩy mạnh việc đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, phù hợp với tình hình mới. Bên cạnh đào tạo và đào tạo lại, Công ty đã kết hợp tuyển dụng mới nên nhân lực của Công ty đã có những bước tiến đáng kể về chất.

§  Thảo luận, sửa đổi bổ sung và thông qua việc ban hành các quy chế, quy định liên quan đến việc quản lý điều hành Công ty như: Quy chế hoạt động của công ty, Quy chế làm việc của Ban Tổng giám đốc,… Hội đồng Quản trị cũng xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo quy định để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

§  Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát nhịp nhàng, hiệu quả theo đúng chức năng quyền hạn nhiệm vụ được quy định theo Pháp luật và Điều lệ Công ty.

§  Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 để kiện toàn bộ máy hoạt động, nâng cao thương hiệu SCREC.

§  Đẩy mạnh các phong trào thi đua, triển khai đến các đơn vị trong toàn Công ty: đăng ký thực hiện thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao, lấy đó làm cơ sở xét khen thưởng, tổng kết thi đua hàng năm. Mỗi phong trào có vị trí riêng, tác động tích cực đến công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị. Qua các phong trào thi đua, Công ty đã tận dụng thời cơ, phát huy nội lực để đẩy mạnh sản xuất, đạt nhiều thành quả cao. Các phong trào thi đua điển hình:

§  Phong trào thi đua phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV. Thu nhập bình quân người lao động luôn được ổn định, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo cho người lao động yên tâm trong công tác, tái tạo sức lao động và ngày càng cống hiến nhiều hơn cho Công ty.

3.      Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2010 - 2015

Công ty thực hiện được hầu hết các mục tiêu và định hướng mà Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua. Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, hoạt động kinh doanh của Công ty đã được Hội đồng Quản trị điều hành theo hướng tập trung vào các mảng hoạt động chính của Công ty như: Nhận thầu xây lắp, kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính,.. mở rộng địa bàn, phạm vi hoạt động và đẩy mạnh triển khai thi công các hạng mục công trình của các dự án như: Hoàn thành việc triển khai thi công và kinh doanh đạt hiệu quả cao tại dự án khu căn hộ cao tầng SCREC- II, Lô C46, An Phú- An Khánh, quận 2, TP. HCM; xúc tiến công tác, điều chỉnh quy hoạch, và tiến hành đền bù tiếp số hộ còn lại của dự án Khu dân cư Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, Quận 7, TP. HCM.

Công ty đã thành công trong lĩnh vực kinh doanh chủ lực của mình trong thời gian qua, phát triển các sản phẩm phục vụ kinh doanh nhà và nâng cao hiệu quả của hoạt động xây lắp nhận thầu; từng bước mở rộng thị phần, tăng doanh thu và lợi nhuận, tạo công ăn việc làm cho  người lao động trên cơ sở khai thác những thế mạnh của Công ty, hợp tác, liên kết với các đơn vị thành viên Tổng Công ty Địa Ốc Sài Gòn TNHH MTV và các đơn vị bên ngoài có tiềm năng. Hoạt động kinh doanh bất động sản và hoạt động xây lắp là thế mạnh của Công ty trong thời gian qua, đóng góp tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu và giá trị sản xuất các năm. Hoạt đông tài chính cũng được chú trọng đúng mức nên hỗ trợ nhiều trong việc huy động vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty. Bên cạnh việc thực hiện các dự án bằng các nguồn vốn, Công ty cũng đã đẩy mạnh phát triển các dự án xây dựng và kinh doanh nhà bằng nguồn vốn huy động. Bên cạnh việc giải quyết tốt nguồn vốn phục vụ cho các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã tập trung công tác thu hồi công nợ (thu hồi được phần lớn công nợ khó đòi), giảm tổng nợ vay ngân hàng và đảm bảo tốt các nghĩa vụ với nhà nước, lợi ích của các cổ đông.

Phạm vi hoạt động của Công ty chủ yếu là Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam nhưng công ty đã dần mở rộng ra một số tỉnh ở khu vực Miền Trung như: Quảng Bình, Quảng ngãi, Quy Nhơn, Gia Lai và các tỉnh miền tây như :  Bến Tre, An Giang , Hậu Giang, Bạc Liêu, đặc biệt Công ty đã và đang tạo niềm tin dần trở thành nhà thầu lớn đối với Tập đoàn VinGroup tại Phú Quốc, Kiên Giang …Việc phát triển nguồn nhân lực cũng là yếu tố then chốt tạo nên sự thành công của Công ty. Trong thời gian qua, Công ty đã xây dựng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn cao, có đạo đức và tinh thần trách nhiệm, nhạy bén trong công việc, có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.

Kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  nhiệm kỳ 2010-2015 được thể hiện chi tiết ở bảng sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

kế hoạch

Thực hiện

tỷ lệ đạt

1

Tổng doanh thu

1.816.790

1.819.950

100,2%

2

Giá trị sản xuất

1.977.296

2.027.500

102,5%

3

Nộp ngân sách

67.160

73.825

110,0%

4

Lợi nhuận trước thuế

82.340

71.477

86,7%

5

Vốn điều lệ

30.000

30.000

100%

6

Thu nhập bình quân người/tháng

7,5

7,5

100%

Trong nhiệm kỳ, trước những biến động mạnh mẽ của thị trường bất động sản, nhận thầu xây lắp, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức,… công ty luôn hoàn thành kế hoạch các năm, được Đại hội đồng cổ đông thông qua .

4.      Một số hạn chế cần khắc phục

Ngoài những thành công nêu trên, Hội đồng quản trị công ty hoạt động trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới cũng như trong nước nên cũng khó tránh khỏi những hạn chế cần khắc phục như:

§  Tiến độ thực hiện dự án chậm so với kế hoạch, phần lớn bị kéo dài ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Nguyên nhân chủ yếu do công tác đền bù giải toả gặp khó khăn vì phải đền bù theo giá thị trường, cơ chế chính sách có nhiều thay đổi,… Bên cạnh đó, thủ tục duyệt thoả thuận quy hoạch còn quá nhiêu khê, phức tạp, chưa thực sự được cải tiến, cộng với kinh nghiệm trong việc lập hồ sơ thiết kế còn hạn chế nên phải chỉnh sửa nhiều lần dẫn tới sự chậm trễ trong triển khai dự án. 

§  Các điều kiện cạnh tranh chưa cao, quy mô vốn còn nhỏ và mạng lưới hoạt động Công ty chưa nhiều, thương hiệu Công ty tuy đã được cải thiện nhưng thị phần vẫn còn ít, chưa triển khai được một số lĩnh vực hoạt động (dịch vụ tư vấn thiết kế, môi giới bất động sản, tư vấn giám sát thi công công trình… ) nên chưa tạo được uy tín với các nhà đầu tư lớn quan tâm đến Công ty.

5.      Kết luận

Nhiệm kỳ 2010 - 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư -Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn đánh dấu bước phát triển của Công ty cả về thế và lực: Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt các chủ trương mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả nhưng lợi nhuận chưa cao, sản phẩm chất lượng, nâng cao vị thế và thương hiệu Công ty. Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, tạo tiền đề để Công ty có những bước phát triển vượt bậc về lâu dài trong các nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, người lao động, nhiệt tình trong công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội, công tác từ thiện xoá đói giảm nghèo của Thành phố,… và quan trọng hơn cả là đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ với các cổ đông.

Đây chính là kết quả của những nỗ lực không ngừng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng với quyết tâm rất lớn của tập thể cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty.

Tuy nhiên cũng như các doanh nghiệp khác, Công ty đang phải đối mặt với những thách thức, khó khăn không thể dự báo hết được. Bên cạnh khó khăn do khách quan gây ra, Công ty phải khắc phục về nguồn nhân lực và những hạn chế về khả năng nguồn vốn để đưa Công ty phát triển bền vững hơn nữa.

PHẦN II: ĐỊNH HƯỚNG HỌAT ĐỘNG QUẢN TRỊ  NHIỆM KỲ 2015 – 2020

1.      Tình hình chung

Trong bối cảnh tình hình khủng kinh tế thế giới cũng như trong nước chưa có nhiều dấu hiệu khả quan phục hồi, các tập đoàn kinh tế, những công ty nhà nước nắm quyền chi phối đang trên đà cổ phần hóa hoặc giảm vốn nhà nước, các Ngân hàng hoạt động không hiệu quả, nợ xấu vượt mức quy định đang trong giai đoạn sát nhập theo quy định của chính phủ điều này càng làm cho các doanh nghiệp nhất là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh thực hiện dự án. Các nhà đầu tư khó khăn về tài chính trong việc giải ngân, kéo theo việc thanh toán bị chậm so với tiến độ thi công. Tuy nhiên, xu hướng chung là lãi suất sẽ giảm, các gói kích cầu, hỗ trợ khách hàng với các thủ tục đơn giản hơn với người vây, nên nhiều chuyên gia dự đoán thị trường Bất động sản Việt Nam sẽ có nhiều chuyển biến, sẽ ấm lên trong thời gian tới.

2.      Mục tiêu

Trong thời gian tới, mục tiêu chính của Công ty vẫn là hoạt động kinh doanh hiệu quả, doanh thu, lợi nhuận; quản trị minh bạch, tiên tiến, để đảm bảo lợi ích của cổ đông, chăm lo đời sống người lao động, thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với nhà nước.

3.      Định hướng  

Các hoạt động chính của Công ty như triển khai dự án, kinh doanh địa ốc và nhận thầu xây lắp vẫn được xác định là trọng tâm và có tầm quan trọng đặc biệt trong định hướng phát triển trong những năm tiếp theo. Việc đầu tư, đẩy mạnh triển khai thực hiện các dự án sẽ mang tính đột phá đối với Công ty trong nhiệm kỳ 2015-2020. Các dự án tiêu biểu bao gồm:

§  Dự án Phú Mỹ, quận 7. TP. HCM: tổng diện tích dự án 35,56 ha, hiện đã đền bù giải toả được trên 80% diện tích và san lấp được hơn 20 ha, đã được UBND TP duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500, công ty đang tiến hành công tác duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và hoàn tất các thủ tục pháp lý, thực hiện tiếp công tác đền bù giải phóng mặt bằng để thu hồi số diện tích đất còn lại, Phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn để phù hợp với nguồn vốn. Tập trung đẩy mạnh thực hiện dự án để tiến hành kinh doanh và tạo doanh thu, lợi nhuận cho năm 2017 cũng như tạo đà phát triển cho các năm tiếp theo.

§  Đẩy nhanh việc hoàn tất thủ tục pháp lý đối với dự án số 05 Ung Văn Khiêm để triển khai việc thiết kế thi công xây dựng văn phòng cho thuê.

§  Kết hợp các ban ngành quận 3, hoàn tất công tác đền bù giải toả tại dự án chung cư phường 12, Q3, trình các cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản cho phần diện tích mà công ty đang khai thác, triển khai cho thuê có hiệu quả tăng lợi nhuận công ty

4.       Chỉ tiêu  nhiệm kỳ 2015 -2020:

                                                                                         Đơn vị tính: tỷ đồng

STT

Chỉ tiêu

Năm 2015-2020

1

Tổng doanh thu

1.865.000

2

Chi phí đầu tư

2.145.325

3

Nộp ngân sách

84,00

4

Lợi nhuận trước thuế

57,50

5

Thu nhập bình quân

Hàng năm tăng 5%

6

Chia cổ tức/VĐL dự kiến

12% - 15%

 

 

 

 

 

 

 

 

          Trên đây là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2010 – 2015 và kế hoạch 5 năm tới 2015 – 2020 của Hội đồng quản trị. Chúng ta tin tưởng rằng, với uy tín và thương hiệu sẵn có, với sự đồng thuận và nhất trí của các cổ đông, sự nỗ lực, đoàn kết của cán bộ nhân viên và sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV, Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn sẽ ngày càng lớn mạnh và phát triển.

Trân trọng.  

                                                                        

                                                                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ       

                                                                                          CHỦ TỊCH

 

                                                                                    LÝ THÀNH CHÂU

Bài viết cùng thể loại
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017
BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRI ̣V/v ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỂ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014 PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2015
Báo cáo tài chính của năm 2014
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014
BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2013
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỂ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NĂM 2011
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010
Báo cáo tài chính
» Xem tất cả_________________
Lượt truy cập: 100
Copyright @ 2009 by www.screc.vn. All Rights Reserved

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN
Địa chỉ:78 Hai Bà Trưng - P. Bến Nghé  - Q1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại:(08)38290536    Fax:(08)38223048
Email: [email protected]        Website:
www.screc.vn