Tư vấn thông tin bất động sản
ĐT: (84-08) 38294484
  
 
 
Tư vấn kỹ thuật
ĐT: (84-08) 38229741
   Giá vàng
   Tỉ giá ngoại tệ
   Chứng khoán
Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch năm 2010

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN

CTCP ĐẦU TƯ  XÂY DỰNG           VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2010

 

DỰ THẢO

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009    VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN

 

PHẦN I - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009

I.       ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế cùng với chính sách thắt chặt tín dụng của hệ thống Ngân hàng trong cả nước đối với việc cho vay đầu tư xây dựng và bất động sản đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản nói chung, của Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn nói riêng như:

§        Thiếu hụt vốn trong hoạt động xây dựng và kinh doanh bất động sản từ nguốn vốn của công ty do Vốn điều lệ nhỏ làm giảm khả năng trong đấu thầu và thi công các công trình lớn.

§        Lãi vay của các Ngân hàng tăng cao, đồng thời vốn cho vay trong việc đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản bị hạn chế dẫn đến các nhà đầu tư khó khăn về tài chính trong việc giải ngân, kéo theo tiến độ thi công bị chậm lại.

§        Công tác phê duyệt các thủ tục để triển khai dự án cũng như đền bù giải toả chậm đã làm ảnh hưởng đến thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đưa Công ty vào tình trạng chậm thu hồi vốn còn đọng tại các khách hàng mua căn hộ .

1. Thuận lợi:

§        Công ty có uy tín trong ngành xây dựng nên được sự ủng hộ và sự hỗ trợ tốt từ các Chủ đầu tư là khách hàng thân thiết trong và ngoài địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

§        Được sự chỉ đạo kịp thời và sâu sát của Lãnh đạo Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn, Đảng uỷ công ty,  Hội đồng quản trị công ty.

§        Đội ngũ quản lý tốt, có bề dày kinh nghiệm trong công tác thi công xây dựng và tổ chức thi công. Cán bộ công nhân viên, có trình độ chuyên môn, tinh thần đoàn kết, tận tâm trong công việc.

§        Có sự phối hợp tốt giữa các tổ chức đoàn thể của Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn và Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn.

 

2. Khó khăn:

§        Các điều kiện cạnh tranh chưa cao: Quy mô vốn còn nhỏ và mạng lưới hoạt động Công ty chưa nhiều, thương hiệu Công ty tuy đã được cải thiện nhưng thị phần vẫn còn ít, chưa triển khai được một số lĩnh vực hoạt động (dịch vụ tư vấn thiết kế, môi giới bất động sản, tư vấn giám sát thi công công trình… ) nên chưa tạo được uy tín với các nhà đầu tư lớn quan tâm đến Công ty.

§        Một số chính sách về nhà đất như: thuế thu nhập cá nhân về chuyển nhượng bất động sản, quy định về quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thay đổi; cùng với việc giá vàng và giá đô la biến động tăng đã ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh địa ốc.

§        Công ty vừa phải vượt qua sóng gió trước tình hình lạm phát và suy thoái kinh tế, đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả, vừa phải thực hiện các chiến lược phát triển của công ty trong giai đoạn hiện nay nhằm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Căn cứ vào tình hình thực tế trong lĩnh vực đấu thầu và thi công xây dựng, để thích nghi với tình hình biến động của thị trường xây dựng, công ty đã giảm chi phí đến mức tối đa để đưa ra giá dự thầu thấp nhất nhằm đạt kết quả trúng thầu cao. Phát huy thế mạnh về công tác quản lý để  thi công các công trình ở xa thành phố nhằm tạo doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Triển khai, cho thuê các bất động sản, đất dự án mà công ty đang quản lý nhằm tăng lợi nhuận kinh doanh, cụ thể là đã cho thuê dất tại dự án KCN Tân Thới Hiệp Q12, là lợi thế rất lớn trong hoạt động kinh doanh năm 2009, đồng thời tiết kiệm tối đa chi phí quản lý, nhằm tăng lợi nhuận và bảo toàn vốn cho Công ty.

II.      NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2009

1.           Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009

Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty thể hiện ở bảng sau:

Đơn vị tính : triệu đồng

STT

Các chỉ tiêu chính

Kế hoạch năm 2009

Thực hiện năm 2009

Tỷ lệ (%)

I

TỔNG DOANH THU:

250.000

298.123

119,25%

1

Kinh doanh nhà đất

20.000

29.890

149,45%

2

Xây lắp, nhận thầu

222.680

239.459

107,54%

3

Kinh doanh VLXD

-

-

 

4

Doanh thu khác  

7.320

28.774

393,08%

II

THU NHẬP BÌNH QUÂN

(triệu đồng /người/tháng )

3,8

6,2

163%

III

NỘP NGÂN SÁCH

13.561

17.784

131,14%

IV

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

11.000

30.300

275,45%

V

LỢI NHUẬN SAU THUẾ

9.625

28.546

  296,582%

2.           Thuyết minh về cơ cấu doanh thu  và các hoạt động sản xuất kinh doanh .

a)     Hoạt động kinh doanh bất động sản:

§        Trong năm qua Công ty đã bàn giao 40 căn hộ của dự án cao ốc SCREC tại phường 12, quận 3 cho Uỷ ban nhân dân Quận 3 được quy đổi thay cho nguồn quỹ đất công của nhà nước, đồng thời duy trì và thu hút thêm lượng khách hàng thuê tại chung cư J1- Ung Văn Khiêm P25, Quận Bình Thạnh, mặt bằng tầng trệt và tầng 4 tại chung cư phường 12,quận 3 góp phần tăng doanh tạo nguồn thu ổn định cho công ty.

b)     Hoạt động xây lắp:

§        Song song với nguồu thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản, Công ty chú trọng tập trung vào lĩnh vực hoạt động sở trường của Công ty là xây lắp, nhận thầu thi công các công trình xây dựng trong và ngoài thành phố nhằm đạt doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

§        Hiện tại công ty đã và đang nhận thầu thi công nhiều công trình lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, Tây nguyên và miền Tây Nam Bộ.Một số công trình đã hoàn thành và bàn giao cho Chủ đầu tư, đạt doanh thu trong kỳ cho công ty trong lĩnh vực nhận thầu xây lắp.

§        Khai thác đúng sở trường của mình, công ty đã vượt kế hoạch đề ra với doanh thu từ xây lắp, nhận thầu là 239,459 tỉ đồng đạt 107,54 % so kế hoạch.

c)     Liên doanh:

-               Năm 2009, công ty được lợi thế với nguồn lợi nhuận từ việc cho thuê đất, nhà xưởng còn lại ở Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, Q12, đây là nguồn thu tạo lợi nhuận đột biến trong năm.Việc liên doanh liên kết với Ngân hàng ACB để thực hiện dự án nàyhàng năm vẫn tạo nguồn thu ổn định cho công ty.

-               Đầu tư tài chính vào một số công ty có tiềm năng, qua đó góp phần đáng kể vào lợi nhuận công ty.

III.       KẾT LUẬN

Năm 2009 là năm Công ty phải cùng lúc đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức do những biến động không thể dự đoán trước đối với thị trường đầu tư xây dựng và bất động sản, đây lại là lĩnh vực hoạt động chính của công ty. Nhưng Ban lãnh đạo, toàn tập thể cán bộ công nhân viên công ty đã nỗ lực hết mình hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế tại đại hội cổ đông năm 2008 đề ra, tạo công ăn việc làm cho công nhân viên công ty, chia cổ tức cho cổ đông đồng thời duy trì mức tăng trưởng, bảo toàn được vốn đó là một thành công rất lớn của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tập thể công nhân viên công ty trong năm qua.                                                  

PHẦN II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010

I.       KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2010

1.           Thuận lợi và khó khăn:

a)     Thuận lợi:

§        Hội đồng quản trị luôn sâu sát, đưa ra những định hướng chiến lược và chỉ đạo kịp thời mọi hoạt động của Công ty.

§        Cán bộ quản lý, năng động có nhiều kinh nghiệm, có năng lực và trình độ đáp ứng nhu cầu phát triển Công ty.

§        Thương hiệu Công ty đã bắt đầu có nhiều người biết đến.

§        Mạng lưới trong lĩnh vực thi công xây dựng đã phát triển ra các tỉnh, thành phố lân cận và khu vực miền Tây, miền Trung và Tây Nguyên.

§        Các dự án của Công ty có vị thế rất tốt trong việc tạo công ăn việc làm và lợi nhuận cho công ty trong những năm sắp tới.

b)     Khó khăn:

§        Quy mô và vốn điều lệ của Công ty còn nhỏ so với các Công ty trong cùng ngành xây dựng.

§        Các thiết bị thi công cho nhà cao tầng của công ty chưa đủ mạnh để đấu thầu và xây dựng các công trình cao tầng có quy mô lớn khi các nhà đầu tư đặt ra, mà đây lại là mảng xây dựng có thị phần lớn trong thị trường ngành xây dựng của nước ta hiện nay.

§        Tình hình giá cả vật liệu xây dựng biến động phức tạp cũng như thiếu vốn của nhà  đầu tư gây khó khăn và gây đình trệ chậm tiến độ thi công công trình.

§        Khó triển khai thực hiện nhanh và dứt điểm công tác đền bù giải toả ở các dự án chiến lược do người dân yêu cầu giá đền bù theo giá thi trường. 

c)     Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu năm 2010:

Chỉ tiêu

Giá trị (đồng)

Doanh Thu

275.000.000.000

Giá trị sản xuất

297.000.000.000

Chi phí đầu tư

134.248.000.000

Nộp ngân sách

10.000.000.000

Lợi nhuận trước thuế

12.000.000.000

Lợi nhuận sau thuế.

9.000.000.000

Thu nhập bình quân

6.000.000

Chia cổ tức  (% trên vốn )

15%/ năm

II. CÁC ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH CHỦ ĐẠO CỦA CÔNG TY NĂM 2010:

1. Đầu tư, xây dựng  và triển khai các dự án:

1.1 Công tác đầu tư và triển khai dự án:

-               Xác định việc đầu tư và triển khai các dự án sẵn có của Công ty là nhiệm vụ hàng đầu và mang tính chiến lược, sống còn của công ty, để tạo đà cho sự phát triển của những năm tiếp theo. Năm 2010 với Nghị quyết của Hội đồng quản trị đề ra là phải bắt đầu triển khai cơ sở hạ tầng tại dự án khu nhà ở phường Phú Mỹ quận 7 để tiến hành kinh doanh và tạo doanh thu, lợi nhuận cho năm 2012. Đòi hỏi các phòng ban, tiến hành khẩn trương hoàn tất các thủ tục pháp lý trình các cơ quan chức năng phê duyệt. Mặt khác công tác đền bù giải phóng mặt bằng sớm hoàn tất để thu hồi số diện tích đất còn lại.

-               Đẩy nhanh việc hoàn tất thủ tục pháp lý đối với dự án số 05 Ung Văn Khiêm để triển khai việc thiết kế thi công xây dựng văn phòng làm việc và cho thuê đồng thời mở sàn giao dịch bất động sản .[U1] 

-               Tiến hành các thủ tục thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết dự án C46 An Phú -An Khánh,Q2 quy mô tầng 18 với 144 căn hộ tạo doanh thu cho năm 2011.

-               Tiến hành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, xây dựng cũng như tìm kiếm đối tác để hợp tác, đầu tư tại dự án Cụm công nghiệp-TTCN Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu  với tổng diện tích hơn 70 hecta đã được Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu chấp thuận theo công văn số 808/SXD-TTĐĐ ngày 14/04/2009 v/v cho Công ty Cổ phần Đầu tư- Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn tiến hành các thủ tục trong việc đầu tư, xây dựng tại dự án trên.

-               Kết hợp các ban ngành quận 3, hoàn tất công tác đền bù giải toả tại dự án chung cư phường 12, Q3, trình các cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho các căn hộ tại chung cư phường 12, quận 3 nhằm thu hồi số vốn còn tồn đọng tại các khách hàng mua căn hộ.

1.2 Công tác nhận thầu xây lắp:

-               Công ty chú trọng tập trung lĩnh vực hoạt động sở trường là xây lắp, nhận thầu thi công các công trình xây dựng trong và ngoài thành phố qua đó tạo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên, đồng thời đẩy mạnh doanh thu và lợi nhuận cho hoạt động này.

-               Tiếp tục triển khai và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình còn dở dang đã ký hợp đồng trong năm qua, đồng thời hỗ trợ, chỉ đạo các xí nghiệp, các đội xây dựng trực thuộc công ty đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm hoàn thành kế hoạch đề ra.

-               Tham gia đấu thầu các công trình phù hợp với năng lực công ty, cắt giảm chi phí, xác định lợi nhuận hợp lý, để giá dự thầu thấp nhất tăng khả năng trúng thầu.

-               Giữ mối liên hệ tốt với Chủ đầu tư nhằm phát triển thêm các công trình mới trong lĩnh vực thi công.

2. Phát triển nguồn vốn:

Để đảm bảo tốt nguồn vốn cũng như phân phối hài hoà vốn đầu tư cho các hoạt động kinh doanh và dịch vụ địa ốc, xây lắp, công ty dự kiến triển khai một số nội dung chủ yếu sau:

-               Tiếp tục duy trì mức cổ tức tối thiểu 15%.

-               Tăng cường liên doanh liên kết với các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước có năng lực tài chính để đầu tư dứt điểm từng phần của dự án sớm đưa vào kinh doanh nhằm thu hồi vốn một cách hiệu quả.

-               Tiếp tục tạo niềm tin và duy trì tốt mối quan hệ với các Ngân hàng là đối tác chiến lược, để có vốn vay tín dụng ổn định trên cơ sở có nguồn vốn đối ứng khi đầu tư dự án và tăng tỷ trọng vốn vay tín chấp, tìm nguồn vốn vay trung và dài hạn thông qua các kênh tài chính khác.

-               Tập trung công tác thu hồi công nợ thông qua việc thúc đẩy mạnh hoạt động của bộ phận thu hồi công nợ, đốc thúc việc thu hồi công nợ chậm trả và có biện pháp mạnh để giải quyết nợ khó đòi.

-               Tính toán phân bổ hợp lý các nguồn vốn trong từng thời gian cụ thể cho từng dự án nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

-               Huy động vốn ứng trước của khách hàng mua nhà, mua căn hộ.

3. Tái cấu trúc bộ máy hoạt động:

-               Thành lập và sắp xếp lại các Phòng, Ban nghiệp vụ nhằm đưa công ty trở thành công ty hoạt động trên nhiều lĩnh vực và mang lại hiệu quả cao thông qua việc triển khai thêm các lĩnh vực mới như: Sàn giao dịch bất động sản, tư vấn giám sát, thiết kế, nâng cao thương hiệu SCREC.

-               Đẩy mạnh việc đào tạo và đào tạo lại, nâng cao trình độ chuyên môn , nghiệp vụ cho CB-CNV đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao, phù hợp với tình hình mới, có chế độ ưu đãi nhằm thu hút cán bộ có năng lực từ các nơi khác về. Tăng cường đội ngũ kỹ thuật, giám sát cả về số lượng và chất lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm từ khâu thiết kế kỹ thuật , thi công  và quản lý sau dự án nhằm đưa các sản phẩm có chất lượng , giá cả phù hợp phục vụ người dân.

-               Cần có đội ngũ cán bộ kế cận bằng việc điều động, luân chuyển công việc tại các phòng ban và tại các công trình để từ đó đánh giá được những yếu tố phẩm chất tốt cần phát huy và bồi dưỡng làm nòng cốt cho Công ty sau này.

Trên đây là phương hướng phấn đấu thực hiện kế hoạch năm 2010. Công ty mong rằng với tinh thần đoàn kết và năng lực sẵn có, sự lãnh đạo kịp thời và sâu sát của Tổng công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, tinh thần làm việc tận tụy của cán bộ công nhân viên công ty và đặc biệt là niềm động viên khích lệ và sự tin tưởng của Quý cổ đông công ty sẽ giúp chúng tôi hoàn thành kế hoạch và các chỉ tiêu đặt ra nhằm đưa công ty ngày càng phát triển lớn mạnh và uy tín trên thị trường.  

                                                                                                                             

                                                                                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ            

                                                                                                           CHỦ TỊCH

                                                                                                                             

 

                                                                                                   LÝ THÀNH CHÂU

 


 [U1]

Bài viết cùng thể loại
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
HỒ SƠ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
BIÊN BẢN HỢP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
THƯ MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Tài liệu đại hội cổ đông năm 2018
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát
lý LỊch TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN bầu bổ sung BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020
DANH SÁCH DỰ KIẾN BỔ SUNG NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015 - 2020
DỰ KIẾN BỔ SUNG NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015 - 2020
lý LỊch TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN bầu bổ sung HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ- XÂY DỰNG VÀ KDN SÀI GÒN NHIỆM KỲ 2015-2020
TỜ TRÌNH V/việc dự kiến bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020
QUY CHẾ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NK 2015 - 2020
TỜ TRÌNH Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
TỜ TRÌNH Về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2016
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 V/việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017
TỜ TRÌNH V/việc sửa đổi điều lệ Công Ty CP Đầu Tư – Xây Dựng Và KDN Sài Gòn
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 C.TY CP ĐẦU TƯ –XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN
TỜ TRÌNH V/việc dự kiến bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020
THỂ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
THÔNG BÁO VỀ NGÀY CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2014, 2015
GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI 2016
BẢNG TỔNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG & KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2016
TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2016
TỜ TRÌNH THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN PHÚ MỸ Q7
THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TỜ TRÌNH BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ
THÊ LỆ BẦU CỬ
TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2015
TỜ TRÌNH THÙ LAO NĂM 2015
Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2014
SƠ YẾU LÝ LỊCH
ĐƠN ỨNG CỬ Thành viên Ban Kiểm Soát - ĐƠN ĐỀ CỬ ỨCV tham gia Ban Kiểm Soát
ĐƠN ỨNG CỬ Thành viên HĐQT - ĐƠN ĐỀ CỬ Ứng cử viên tham gia HĐQT
GIẤY ỦY QUYỀN
THƯ MỜI
THÔNG BÁO Về việc ứng cử, đề cử nhân sự
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
Thông báo V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Báo cáo Kiểm toán độc lập
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
DANH MỤC TÀI LIỆU
THÔNG BÁO
THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN
TỜ TRÌNH PHÂN PHÔI LỢI NHUẬN
TỜ TRÌNH THÙ LAO
Thông báo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông kèm theo bản tổng hợp ý kiến cổ đông
TỜ TRÌNH:Về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án hợp tác góp vốn đầu tư dự án khu dân cư Phường Phú Mỹ - Quận 7
TỜ TRÌNH :Về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012
TỜ TRÌNH: Về phương án phân phối lợi nhuận , trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2011
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông
THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2011
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 2 - 2010: Bắt đầu từ ngày 12 /07/2011 kính mời các cổ đông đến văn phòng công ty nhận cổ tức
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 1/2010
Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước đã đồng ý chấm dứt Công ty Đại chúng ....
Báo cao tổng kềt của HĐQT nhiệm kỳ 2005-2010 và phương hướng nhiệm kỳ 2010-2015
Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2009
Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2009 đã kiểm toán
Thông báo nhận cổ tức đợt 2 năm 2009
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2008
Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008
Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2007 đã kiểm toán
» Xem tất cả_________________
Lượt truy cập: 100
Copyright @ 2009 by www.screc.vn. All Rights Reserved

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN
Địa chỉ:78 Hai Bà Trưng - P. Bến Nghé  - Q1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại:(08)38290536    Fax:(08)38223048
Email: [email protected]        Website:
www.screc.vn