Tư vấn thông tin bất động sản
ĐT: (84-08) 38294484
  
 
 
Tư vấn kỹ thuật
ĐT: (84-08) 38229741
   Giá vàng
   Tỉ giá ngoại tệ
   Chứng khoán
Báo cao tổng kềt của HĐQT nhiệm kỳ 2005-2010 và phương hướng nhiệm kỳ 2010-2015

 

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN

CTCP ĐẦU TƯ  XÂY DỰNG           VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2010

 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

NHIỆM KỲ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2005 - 2010

VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ 2010 - 2015

PHẦN I: TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2005 - 2010

1.      Tình hình chung

Nhiệm kỳ đầu tiên 2005 - 2010 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn diễn ra trong sự biến động mạnh mẽ, không ngừng của thị trường địa ốc Việt Nam. Giá các sản phẩm địa ốc không ngừng tăng mạnh trong các năm 2005, 2006, đặc biệt là thời điểm cuối năm 2007, đã thu hút một lượng vốn lớn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Việc một số công ty thuộc các lĩnh vực, ngành nghề khác cũng tham gia vào đầu tư, phát triển nhà, đặc biệt là các công ty tư nhân có tiềm lực tài chính, cơ chế linh hoạt,… tất cả đã tạo nên một thị trường “tranh mua, tranh bán” tạo nên tình trạng “bong bóng” của thị trường địa ốc Việt Nam giai đoạn này.

Tuy nhiên, năm 2008, kinh tế thế giới có nhiều biến động, đặc biệt là cuộc khủng hoảng địa ốc tại Mỹ lan rộng, ảnh hưởng đến nhiều thể chế tài chính trên toàn thế giới và tác động không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam như: tỷ lệ lạm phát tăng cao, giá cả vật tư leo thang, hệ thống ngân hàng thiếu hụt nguồn vốn, lãi suất đầu vào và đầu ra đều tăng mạnh, Chính phủ ban hành chính sách thắt chặt tiền tệ, đặc biệt là cắt giảm mạnh đối với cho vay đầu tư bất động sản,… Tình trạng này làm cho các công ty địa ốc và những nhà đầu tư thiếu vốn nghiêm trọng, các giao dịch bị ngưng trệ, tính thanh khoản của thị trường sụt giảm… Như vậy, sau “cơn sốt” tăng giá thì các năm 2008 và 2009, thị trường địa ốc Việt Nam chuyển sang tình trạng “đóng băng”.

Tuy nhiên, chiến lược kinh doanh của Công ty chủ yếu dựa vào nguồn lực nội tại, hạn chế vay ngân hàng, các dự án đầu tư đều thực hiện theo kế hoạch, có tính toán đến các khoản rủi ro, không chạy theo cơn sốt đầu tư tràn lan, khống chế chi phí đầu vào,… nên đến nay có thể nói, Công ty đã không bị ảnh hưởng nhiều của sự biến động thị trường địa ốc trong thời gian qua. Bên cạnh đó, với truyền thống hơn 30 năm kể từ khi thành lập, với sự đoàn kết nhất trí và nỗ lực hết mình trong thời gian qua của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và toàn thể cổ đông, Công ty đã phát huy những tiềm năng sẵn có, tận dụng những ưu thế mà mô hình hoạt động công ty cổ phần mang lại nên đã gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp.

2.      Hoạt động chung của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2005 - 2010

Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 28/12/2005 và chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2006. Nhiệm kỳ 2005-2010 là nhiệm kỳ đầu tiên Công ty chuyển sang hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần nên không tránh khỏi một số khó khăn, bỡ ngỡ. Tuy nhiên, ngay từ khi được cổ đông bầu tại Đại hội cổ đông thành lập đến nay, Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT) đã tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005, Luật chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, các quy định khác của pháp luật trong việc quản lý, điều hành đơn vị. HĐQT luôn duy trì chế độ họp định kỳ mỗi quý một lần tại trụ sở Công ty. Thông qua các kỳ họp, HĐQT đã thực hiện quyền quản lý điều hành của mình trên cơ sở xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch, tờ trình liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

Bên cạnh đó, giữa các kỳ họp định kỳ của HĐQT, để giải quyết các vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động SXKD và quản trị Công ty, HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, bảo đảm tuân thủ đúng quy định. Đối với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành SXKD của Công ty, việc quản lý điều hành được thực hiện thông qua các kỳ họp định kỳ của HĐQT và thông qua các lần lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản.

Thời gian thực tế hoạt động của nhiệm kỳ khoảng gần 5 năm nhưng Công ty đã có những bước tiến vượt bậc trong công tác quản trị, cụ thể:

§        Tổ chức, củng cố, sắp xếp, tinh gọn và hoàn chỉnh cơ cấu các phòng ban trong Công ty, ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng phòng ban, bổ sung điều chỉnh Nội quy làm việc cho phù hợp với phương thức quản lý mới nhằm quản lý tốt nguồn vốn đầu tư và các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như giảm chi phí cho Công ty. Đẩy mạnh việc đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, phù hợp với tình hình mới. Bên cạnh đào tạo và đào tạo lại, Công ty đã kết hợp tuyển dụng mới nên nhân lực của Công ty đã có những bước tiến đáng kể về chất.

§        Thảo luận và thông qua việc ban hành các quy chế, quy định liên quan đến việc quản lý điều hành Công ty như: Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế làm việc của Ban Tổng giám đốc,… Hội đồng Quản trị cũng xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

§        Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát nhịp nhàng, hiệu quả theo đúng chức năng quyền hạn nhiệm vụ được quy định theo Pháp luật và Điều lệ Công ty.

§        Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000 để kiện toàn bộ máy hoạt động, nâng cao thương hiệu SCREC.

§        Đẩy mạnh các phong trào thi đua, triển khai đến các đơn vị trong toàn Công ty: đăng ký thực hiện thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao, lấy đó làm cơ sở xét khen thưởng, tổng kết thi đua hàng năm. Mỗi phong trào có vị trí riêng, tác động tích cực đến công tác sản xuất kinh doanh của từng đơn vị. Qua các phong trào thi đua, Công ty đã tận dụng thời cơ, phát huy nội lực để đẩy mạnh sản xuất, đạt nhiều thành quả cao. Các phong trào thi đua điển hình gồm có:

ü      Phong trào lao động giỏi: năng suất, chất lượng, hiệu quả

ü      Phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

ü      Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

ü      Phong trào xanh – sạch – đẹp – đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động

§        Phong trào thi đua phát triển, đời sống tinh thần và vật chất của CBCNV được nâng cao. Thu nhập bình quân người lao động không ngừng tăng qua các năm, phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty và tốc độ lạm phát của nền kinh tế, đảm bảo cho người lao động yên tâm trong công tác, tái tạo sức lao động và ngày càng cống hiến nhiều hơn cho Công ty.

3.      Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2005 - 2010

Công ty thực hiện được hầu hết các mục tiêu và định hướng mà Đại hội cổ đông thành lập đề ra. Trong nhiệm kỳ 2005 - 2010, hoạt động kinh doanh của Công ty đã được Hội đồng Quản trị điều hành theo hướng tập trung vào các mảng hoạt động chính của Công ty như: kinh doanh bất động sản, xây lắp, đầu tư tài chính,.. mở rộng địa bàn, phạm vi hoạt động và đẩy mạnh triển khai thi công các hạng mục công trình của các dự án như: Dự án chung cư phường 12, quận 3, TP. HCM; xúc tiến công tác thiết kế, quy hoạch, đền bù dự án Khu dân cư Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, Quận 7, TP. HCM, dự án C46, An Phú –An Khánh, quận 2 (diện tích 3.745 m2) đã ký kết hợp đồng và nhận bàn giao đất để chuẩn bị xây dựng cao ốc căn hộ vào năm tới… nhằm tiếp tục duy trì việc nắm giữ dự án, tăng quỹ đất, chuẩn bị cho việc khai thác kinh doanh trong thời gian tới.

Công ty đã thành công trong lĩnh vực kinh doanh chủ lực của mình thời gian qua là phát triển các sản phẩm phục vụ kinh doanh nhà, nâng cao hiệu quả của hoạt động xây lắp nhận thầu; từng bước mở rộng thị phần, tăng doanh thu và lợi nhuận, tạo công ăn việc làm cho  người lao động trên cơ sở khai thác những thế mạnh của Công ty, hợp tác, liên kết với các đơn vị thành viên Tổng Công ty Địa Ốc Sài Gòn và các đơn vị bên ngoài có tiềm năng. Hoạt động kinh doanh bất động sản và hoạt động xây lắp là thế mạnh của Công ty trong thời gian qua, đóng góp tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu và giá trị sản xuất các năm. Hoạt đông tài chính cũng được chú trọng đúng mức nên hỗ trợ nhiều trong việc huy động vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty. Bên cạnh việc thực hiện các dự án bằng các nguồn vốn, Công ty cũng đã đẩy mạnh phát triển các dự án xây dựng và kinh doanh nhà bằng nguồn vốn huy động. Bên cạnh việc giải quyết tốt nguồn vốn phục vụ cho các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã tập trung công tác thu hồi công nợ (thu hồi được phần lớn công nợ khó đòi), giảm tổng nợ vay ngân hàng và đầu tư tài chính vào các đối tác có tiềm năng và đảm bảo tốt các nghĩa vụ với nhà nước, lợi ích của các cổ đông.

Phạm vi hoạt động của Công ty chủ yếu là Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam nhưng đã dần được mở rộng ra một số tỉnh ở khu vực Miền Trung như: Quảng ngãi, Quy Nhơn, Gia Lai và các tỉnh miền Tây …Việc phát triển nguồn nhân lực cũng là yếu tố then chốt tạo nên sự thành công của Công ty. Trong thời gian qua, Công ty đã xây dựng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn cao, có đạo đức và tinh thần trách nhiệm, nhạy bén trong công việc, có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.

Các dự án của Công ty được thực hiện với nỗ lực cao và đã bước đầu đóng góp vào thành quả chung của Công ty. Dự án chung cư phường 12, quận 3, TP. HCM đã hoàn thiện và đưa vào bàn giao sử dụng 468 căn hộ cùng với các hệ thống dịch vụ nhằm cung cấp các tiện ích cho toà nhà, diện tích mặt bằng sở hữu do Công ty quản lý đã cho các đối tác cung cấp dịch vụ thuê và doanh thu cho thuê nhà và mặt bằng đã bước đầu đem lại lợi nhuận cho Công ty thời gian qua.

Kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  nhiệm kỳ 2005-2010 được thể hiện chi tiết ở bảng sau:

 

 

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

kế hoạch

Thực hiện

tỷ lệ đạt

1

Tổng doanh thu

937.000

1.106.773

118 %

2

Giá trị sản xuất

1.030.700

1.192.302

116 %

3

Nộp ngân sách

41.651

91.259

219 %

4

Lợi nhuận trước thuế

33.102

68.836

208 %

5

Lợi nhuận sau thuế

30.400

63.719

210 %

6

Vốn điều lệ

30.000

30.000

 

7

Tỷ suất LN sau thuế bình quân /vốn điều lệ

25,33 %

54,10 %

214 %

8

Thu nhập bình quân người/tháng

3,6

4,7

 

9

Trích lập các quỹ

 

 

 

9.1

Quỹ dự phòng tài chính

1.520

3.185

 

5%

5%

 

9.2

Quỹ phát triển sản xuất

3.040

26.665

 

10%

38%

 

9.3

Quỹ phúc lợi khen thưởng

3.040

12.120

 

10%

21,30%

 

9.4

Quỹ điều hành sản xuất

  

2.549

 

 

4%

 

10

Tỷ lệ cổ tức/ VĐL

16 %

16%

 

Trong nhiệm kỳ, trước những biến động mạnh mẽ của thị trường địa ốc, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức,… vẫn luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch các năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua .

Đặc biệt năm 2008 là năm đánh dấu nhiều khó khăn cho ngành kinh doanh địa ốc, nhưng hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn đạt được những kết quả khả quan. đạt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế, và hoàn thành 100% chỉ tiêu tỷ lệ chia cổ tức cho các cổ đông. Sau khi vượt qua sóng gió của khủng hoảng tài chính và chao đảo của thị trường địa ốc Việt Nam, năm 2009 công ty đã có bước tiến vượt bậc đáng tự hào: Lợi nhuận sau thuế 28,5 tỷ đồng, đạt 95,15% vốn điều lệ.

4.      Một số hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ 2005 – 2010

Ngoài những thành công nêu trên, do đây là nhiệm kỳ đầu tiên Công ty hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần nên cũng khó tránh khỏi một vài hạn chế cần khắc phục như:

§        Tiến độ thực hiện dự án chậm so với kế hoạch, phần lớn bị kéo dài ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Nguyên nhân chủ yếu do công tác đền bù giải toả gặp khó khăn vì phải đền bù theo giá thị trường, cơ chế chính sách có nhiều thay đổi,… Bên cạnh đó, thủ tục duyệt thoả thuận quy hoạch còn quá nhiêu khê, phức tạp, chưa thực sự được cải tiến, cộng với kinh nghiệm trong việc lập hồ sơ thiết kế còn hạn chế nên phải chỉnh sửa nhiều lần dẫn tới sự chậm trễ trong triển khai dự án. 

§        Các điều kiện cạnh tranh chưa cao, quy mô vốn còn nhỏ và mạng lưới hoạt động Công ty chưa nhiều, thương hiệu Công ty tuy đã được cải thiện nhưng thị phần vẫn còn ít, chưa triển khai được một số lĩnh vực hoạt động (dịch vụ tư vấn thiết kế, môi giới bất động sản, tư vấn giám sát thi công công trình… ) nên chưa tạo được uy tín với các nhà đầu tư lớn quan tâm đến Công ty.

5.      Kết luận

Nhiệm kỳ 2005 - 2010 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn đánh dấu bước phát triển của Công ty cả về thế và lực: Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt các chủ trương mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả lợi nhuận cao, sản phẩm chất lượng, nâng cao vị thế và thương hiệu Công ty. Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, tạo tiền đề để Công ty có những bước phát triển vượt bậc về lâu dài trong các nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, người lao động, nhiệt tình trong công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội, công tác từ thiện xoá đói giảm nghèo của Thành phố,… và quan trọng hơn cả là đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ với các cổ đông.

Đây chính là kết quả của những nỗ lực không ngừng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng với quyết tâm rất lớn của tập thể cán bộ công nhân viên toàn Công ty và sự hỗ trợ hiệu quả của Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn.

Tuy nhiên cũng như các doanh nghiệp khác, Công ty đang phải đối mặt với những thách thức, khó khăn không thể dự báo hết được. Bên cạnh khó khăn do khách quan gây ra, Công ty phải khắc phục về nguồn nhân lực và những hạn chế về khả năng nguồn vốn để đưa Công ty phát triển vững chắc hơn nữa.

PHẦN II: KẾ HOẠCH KINH DOANH NHIỆM KỲ 2010 – 2015

1.      Tình hình chung

Trong bối cảnh thắt chặt tín dụng của hệ thống Ngân hàng trong cả nước đối với việc cho vay đầu tư xây dựng và bất động sản đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản nói chung, của Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn nói riêng. Lãi vay của các Ngân hàng tăng quá cao, đồng thời vốn cho vay trong việc đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản bị hạn chế dẫn đến các nhà đầu tư khó khăn về tài chính trong việc giải ngân, kéo theo việc thanh toán theo tiến độ thi công bị chậm lại. Tuy nhiên, xu hướng chung là lãi suất sẽ giảm nên nhiều chuyên gia dự đoán thị trường Bất động sản Việt Nam sẽ có nhiều chuyển biến, sẽ ấm lên trong thời gian tới.

2.      Mục tiêu

Trong thời gian tới, mục tiêu chính của Công ty vẫn là hoạt động kinh doanh hiệu quả, doanh thu, lợi nhuận cổ tức cao; quản trị minh bạch, tiên tiến, để đảm bảo lợi ích của cổ đông, chăm lo đời sống người lao động, thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với nhà nước.

3.      Định hướng kinh doanh

Các hoạt động chính của Công ty như kinh doanh địa ốc và nhận thầu xây lắp vẫn được xác định là trọng tâm và có tầm quan trọng đặc biệt trong định hướng phát triển trong những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, việc đầu tư, đẩy mạnh triển khai thực hiện các dự án cũng mang tính sống còn đối với Công ty. Các dự án tiêu biểu bao gồm:

§        Dự án Phú Mỹ, quận 7. TP. HCM: tổng diện tích dự án 35,56 ha, hiện đã đền bù giải toả được trên 80% diện tích và san lấp được hơn 20 ha, đang chờ UBND Quận 7 phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 và hoàn tất các thủ tục pháp lý, thực hiện tiếp công tác đền bù giải phóng mặt bằng để thu hồi số diện tích đất còn lại,… tập trung đẩy mạnh thực hiện dự án để tiến hành kinh doanh và tạo doanh thu, lợi nhuận cho năm 2011 cũng như tạo đà phát triển cho các năm tiếp theo.

§        Đẩy nhanh việc hoàn tất thủ tục pháp lý đối với dự án số 05 Ung Văn Khiêm để triển khai việc thiết kế thi công xây dựng văn phòng cho thuê và sàn giao dịch bất động sản.

§        Thực hiện dự án C46 An Phú An Khánh với diện tích 3.745 m2 với quy mô toà nhà 18 tầng, với 144 căn hộ.

§        Tiến hành các bước cần thiết để sớm triển khai Dự án Khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với diện tích hơn 70 ha Hiện nay, dự án đã được chấp thuận địa điểm và giao cột mốc, đang trong quá trình tiến hành các thủ tục pháp lý để triển khai dự án.

§        Kết hợp các ban ngành quận 3, hoàn tất công tác đền bù giải toả tại dự án chung cư phường 12, Q3, trình các cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho các căn hộ  tại chung cư phường 12, quận 3 nhằm thu hồi số vốn còn tồn đọng tại các khách hàng mua căn hộ.

4.      Kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2010 -2015:

                                                                                         Đơn vị tính: tỷ đồng

STT

Chỉ tiêu

Năm 2010-2015

1

Tổng doanh thu

1.816,79

2

Giá trị sản xuất

1.948,41

3

Chi phí đầu tư

1.344,25

4

Nộp ngân sách

67,76

5

Lợi nhuận trước thuế

82,34

6

Lợi nhuận sau thuế

61,76

7

Thu nhập bình quân

Hàng năm tăng 5%

8

Chia cổ tức/VĐL

15%

 

Trên đây là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2005 – 2010 và kế hoạch 5 năm tới 2010 – 2015 của Hội đồng quản trị. Chúng ta tin tưởng rằng, với uy tín và thương hiệu sẵn có, với sự đồng thuận và nhất trí của các cổ đông, sự nỗ lực, đoàn kết của cán bộ nhân viên và sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn, Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn sẽ ngày càng lớn mạnh và phát triển.

Trân trọng.  

                                                                                              TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ           

                                                                                                           CHỦ TỊCH

                                                                                                                             

 

 

                                                                                                             LÝ THÀNH CHÂU

Bài viết cùng thể loại
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
HỒ SƠ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
BIÊN BẢN HỢP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
THƯ MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Tài liệu đại hội cổ đông năm 2018
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát
lý LỊch TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN bầu bổ sung BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020
DANH SÁCH DỰ KIẾN BỔ SUNG NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015 - 2020
DỰ KIẾN BỔ SUNG NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015 - 2020
lý LỊch TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN bầu bổ sung HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ- XÂY DỰNG VÀ KDN SÀI GÒN NHIỆM KỲ 2015-2020
TỜ TRÌNH V/việc dự kiến bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020
QUY CHẾ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NK 2015 - 2020
TỜ TRÌNH Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
TỜ TRÌNH Về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2016
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 V/việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017
TỜ TRÌNH V/việc sửa đổi điều lệ Công Ty CP Đầu Tư – Xây Dựng Và KDN Sài Gòn
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 C.TY CP ĐẦU TƯ –XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN
TỜ TRÌNH V/việc dự kiến bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020
THỂ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
THÔNG BÁO VỀ NGÀY CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2014, 2015
GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI 2016
BẢNG TỔNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG & KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2016
TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2016
TỜ TRÌNH THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN PHÚ MỸ Q7
THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TỜ TRÌNH BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ
THÊ LỆ BẦU CỬ
TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2015
TỜ TRÌNH THÙ LAO NĂM 2015
Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2014
SƠ YẾU LÝ LỊCH
ĐƠN ỨNG CỬ Thành viên Ban Kiểm Soát - ĐƠN ĐỀ CỬ ỨCV tham gia Ban Kiểm Soát
ĐƠN ỨNG CỬ Thành viên HĐQT - ĐƠN ĐỀ CỬ Ứng cử viên tham gia HĐQT
GIẤY ỦY QUYỀN
THƯ MỜI
THÔNG BÁO Về việc ứng cử, đề cử nhân sự
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
Thông báo V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Báo cáo Kiểm toán độc lập
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
DANH MỤC TÀI LIỆU
THÔNG BÁO
THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN
TỜ TRÌNH PHÂN PHÔI LỢI NHUẬN
TỜ TRÌNH THÙ LAO
Thông báo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông kèm theo bản tổng hợp ý kiến cổ đông
TỜ TRÌNH:Về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án hợp tác góp vốn đầu tư dự án khu dân cư Phường Phú Mỹ - Quận 7
TỜ TRÌNH :Về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012
TỜ TRÌNH: Về phương án phân phối lợi nhuận , trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2011
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông
THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2011
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 2 - 2010: Bắt đầu từ ngày 12 /07/2011 kính mời các cổ đông đến văn phòng công ty nhận cổ tức
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 1/2010
Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước đã đồng ý chấm dứt Công ty Đại chúng ....
Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch năm 2010
Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2009
Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2009 đã kiểm toán
Thông báo nhận cổ tức đợt 2 năm 2009
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2008
Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008
Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2007 đã kiểm toán
» Xem tất cả_________________
Lượt truy cập: 100
Copyright @ 2009 by www.screc.vn. All Rights Reserved

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN
Địa chỉ:78 Hai Bà Trưng - P. Bến Nghé  - Q1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại:(08)38290536    Fax:(08)38223048
Email: [email protected]        Website:
www.screc.vn